Utse en företrädare för dödsboet

Ta hand om dödsboet med hjälp av en fullmakt

Upprätta en fullmakt till företrädaren

En dödsbo företräds oftast av dödsbodelägarna gemensamt. Ibland kan det vara svårt att vidta alla praktiska åtgärder, såsom att exempelvis besöka banken, gemensamt och kan då underlätta att utse en företrädare för dödsboet. En företrädare utses genom en skriftligt fullmakt och av fullmakten ska framgå vad företrädaren har rätt att göra. Banken har upprättat en fullmakt som rör dödsbohantering som ni kan använda er av. Här hittar ni bankens fullmakt. (pdf) Öppnas i nytt fönster 

Om du är ensam dödsbodelägare

Är du ensam dödsbodelägare behövs ingen fullmakt i de fall du vill uträtta ärenden å dödsboets vägnar. Du behöver styrka att du är ensam dödsbodelägare vilket du gör genom att visa en registrerad bouppteckning och eventuella ytterligare handlingar. Om du vill utse en företrädare kan du använda bankens fullmakt. (pdf) Öppnas i nytt fönster

Fullmaktsgivare bosatt i utlandet

För det fall fullmaktsgivaren är bosatt utomlands ska fullmaktsgivarens namnunderskrift på fullmakten intygas av en Notarius Publicus eller av en ambassad/konsulat. Om fullmakten är utfärdad på annat språk än engelska eller svenska måste den översättas av en auktoriserad översättare. Översättningen gäller tillsammans med originalhandlingen. Handelsbanken har upprättat en fullmakt som rör dödsbohantering som ni kan använda er av. Här hittar ni den engelska versionen av bankens fullmakt (pdf) Öppnas i nytt fönster.