Upprätta arvskifteshandling −planera skiftet

Viktigt att tänka på inför arvskifteshandlingen

Ska vi upprätta en arvskifteshandling?

När bouppteckningen har registrerats ska dödsbodelägarna tillsammans komma fram till hur dödsboets tillgångar och skulder ska hanteras. Om ni är flera dödsbodelägare behöver ni upprätta ett skriftligt avtal som visar hur dödsboets tillgångar ska delas upp efter det att alla skulder är betalda. Avtalet kallas för arvskifteshandling och måste skrivas under av samtliga dödsbodelägare för att bli giltigt. 

Bara en dödsbodelägare − då behövs ingen arvskifteshandling

När det gäller dödsbon med endast en dödsbodelägare krävs ingen arvskifteshandling eftersom dödsbodelägaren ärver samtliga tillgångar. För att läsa mer om hur du som ensam dödsbodelägare får hjälp att föra över tillgångarna till dig, se avsnitt om verkställande av arvskifte.

Innan ni skriver arvskifteshandlingen − förbered arvskiftet

Innan ni skriver arvskifteshandlingen rekommenderar vi att se över vad det finns för tillgångar och skulder i dödsboet. Det finns många frågor att fundera kring innan tillgångarna ska fördelas och vilka frågor som gäller i ert fall beror på vad dödsboet har för tillgångar och skulder. 

För att underlätta planeringen av arvskiftet kan ni använda er av frågorna här nedanför. 

Bra kontrollfrågor att ställa före arvskiftet

Har dödsboet bolån eller andra lån?

Den avlidna kan till exempel ha haft bolån, kontokredit eller privatlån. Vi behöver veta vad som ska hända med lånen. Till exempel så behöver ett bolån vara löst eller övertaget innan fördelningen av tillgångar enligt arvskifte sker. Om det inte framgår av upprättad arvskifteshandling kan ni använda vår kontouppgiftsblankett som ett komplement.

Ska bolånet övertas av en dödsbodelägare? Om du är efterlevande och vill ta över ett gemensamt lån, loggar du in Öppnas i nytt fönster och ansöker om övertag av bolån. Du använder samma ansökningsformulär som om det gäller ett vanligt bolån. Kontakta oss om du har frågor.  

Eller ska lånen lösas? Meddela oss om vi ska hjälpa er att lösa lånen. Om det inte framgår av upprättad arvskifteshandling kan ni använda vår kontouppgiftsblankett som ett komplement. 

Finns det fonder i dödsboet? 

Vi behöver veta om någon av dödsbodelägarna vill överta fonderna eller om fonderna ska säljas. Om ni ska överta fonderna behöver ni öppna fondkonton i Handelsbanken. Varje dödsbodelägare som ska överta fonder behöver öppna samma fondkonton som dödsboet har. Fondkontona ska alltså spegla dödsboets innehav av fonder.

Exempel: Har dödsboet fonden Global Tema behöver ni öppna fonden Global Tema i Handelsbanken. Om ni är kunder i Handelsbanken kan ni öppna fondkonton via internetbanken eller telefontjänsten eller besöka ert bankkontor. Om ni inte är kunder i Handelsbanken måste ni kontakta ett bankkontor för vidare hjälp. 

Finns det aktier eller övriga värdepapper?

Aktier och övriga värdepapper kan överföras till depå i valfri bank. Var medveten om att aktier på en depå eller ett VP-konto inte kan överföras till en depå inom ISK (Investeringssparkonto).  

Finns det ISK?

För att ta över aktier eller fonder från dödsboets ISK i Handelsbanken behöver ni ha ett eget ISK i Handelsbanken. Om det finns fonder på dödsboets ISK behöver varje dödsbodelägare som ska överta fonder öppna samma fondkonton som dödsboet har. Fondkontona inom dödsbodelägarens ISK ska alltså spegla innehavet av fonder inom dödsboets ISK.

Exempel: Har dödsboet fonden Global Tema inom ISK behöver ni öppna fonden Global Tema inom er ISK i Handelsbanken. Om ni är kunder i Handelsbanken kan ni öppna ISK via internetbanken, telefontjänsten eller besök ert bankkontor. Om ni inte är kunder i Handelsbanken måste ni kontakta ett bankkontor för vidare hjälp. 

Har dödsboet några gemensamma konton? 

Vi kan inte ta bort en kontohavare på ett gemensamt konto och därför måste det gemensamma kontot avslutas. För att kunna avsluta det gemensamma kontot och fördela pengarna behöver alla kontohavare, inklusive dödsboet genom dödsbodelägarna, godkänna avslutet av kontot. 

Om det inte framgår av upprättad arvskifteshandling hur det gemensamma kontot ska hanteras kan ni använda vår kontouppgiftsblankett som ett komplement. Tänk på att övriga kontohavare behöver besöka kontoret och legitimera sig för att kunna avsluta kontot. 

Lån och krediter

Har dödsboet lån av något slag? Till exempel bolån, kontokredit eller privatlån. Innan arvskiftet måste dessa hanteras. Detsamma gäller för lån med flera kredittagare eller krediter hos Ecster. 

Bankfack

En inventering av bankfack måste göras. Ta kontakt med det bankkontor där den avlidna var kund och boka en tid. 

Så skriver ni en arvskifteshandling

  1. När ni funderat kring de frågor som finns rörande dödsboet ska ni dödsbodelägare sammanfatta era överenskommelser i en arvskifteshandling. 
  2. Arvskifteshandling kan skrivas av er dödsbodelägare eller av en jurist. Det finns inget krav på att ta hjälp av en jurist för upprättandet av handlingen, men vi rekommenderar det då det kan finnas komplicerade frågeställningar av juridisk karaktär att ta ställning till. 
  3. Om ni är överens om innehållet i arvskifteshandlingen ska det skrivas under av alla dödsbodelägare. Arvskifteshandlingen blir giltig när alla dödsbodelägare undertecknat. 
  4. När ni har en giltig arvskifteshandling är det dags att boka tid med banken för