Saldo- och räntebesked

Information om den avlidnas tillgångar och skulder

Saldo- och räntebesked skickas ut automatiskt

Handelsbanken skickar ut ett saldo- och räntebesked när vi får besked från Skatteverket att en person har avlidit. Besked skickas till den avlidnas adress. 

Du som är efterlevande make/maka

Du som är efterlevande make/maka behöver ett eget saldo- och räntebesked. Detta för att visa dina egna tillgångar och skulder i banken per den avlidnas dödsdag. Är du som är efterlevande make/maka kund i Handelsbanken kan du kontakta oss för att beställa ett sådant. 

Adressändring

Om du vill att den avlidnas post ska skickas till din eller en annan adress, så att till exempel räkningar inte riskerar att förfalla, behöver du göra en eftersändning på adressandring.se. Observera att om ni inte vill att information från banken ska skickas med endast eftersändning behöver ni meddela oss om att ni registrerat en adressändring hos Skatteverket. Det sker inte per automatik.

För att banken ska kunna utföra en adressändring för dödsboet, i bankens system, behöver vi antingen: 

  • Registrerad bouppteckning tillsammans med ett skriftligt uppdrag av samtliga dödsbodelägare, eller 
  • Dödsfallsintyg med släktutredning som beställs från Skatteverket (alternativt vårdnadsintyg från begravningsbyrå) tillsammans med en bekräftelse från Skatteverket gällande adressändring för dödsboet.