Bouppteckning

Vad är en bouppteckning? Och när ska den göras?

Vad ska bouppteckningen innehålla?

När en person avlider ska det upprättas en bouppteckning. Bouppteckningen är en skriftlig förteckning över den avlidnas dödsbodelägare enligt lag eller testamente. Den innehåller också uppgifter om den avlidnas samtliga tillgångar och skulder på dödsdagen. Om den avlidna var gift så ska bouppteckningen också innehålla uppgifter om den efterlevande maken eller makans samtliga tillgångar och skulder.

Underlag för att göra bouppteckningen

Vi skickar automatiskt ut information om dödsboets tillgångar och skulder per dödsdagen till dödsboets adress. Om det finns en efterlevande make/maka som är kund i Handelsbanken behöver även denna skicka efter ett saldo- och räntebesked som ska vara ett underlag till bouppteckningen. 

Om den avlidna har ett bank- eller servicefack behöver en inventering göras. Här kan finnas testamente, men ibland även tillgångar som behöver tas upp i bouppteckningen.

Gör själv eller ta hjälp

En bouppteckning kan vara komplicerad och det är viktigt att bouppteckningen blir korrekt. Tillgångar och skulder kan finnas i flera olika finansiella institut och kan även omfatta andra tillgångar som till exempel fastigheter, maskiner eller andra fysiska ting. Om bouppteckningen är komplicerad är det bra att ta hjälp från begravningsbyrån eller en jurist.

Skickas till Skatteverket inom fyra månader

Bouppteckning ska skickas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. 

Läs mer hos Skatteverket (öppnas i nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

När bouppteckningen är klar

När bouppteckningen är registrerad och klar är det kartlagt vilka tillgångar och skulder som finns. Det framgår också vilka som har rätt att företräda dödsboet. 

Om ni är flera dödsbodelägare behöver ni upprätta en arvskifteshandling som fastställer hur arvet ska fördelas.

Frågor och svar