Betala dödsboets fakturor

Ta hand om dödsboets ekonomi

Få hjälp att betala dödsboets räkningar

Vi hjälper er att betala dödsboets räkningar avgiftsfritt upp till 12 månader efter dödsfallet. För betalningar efter 12 månader, se gällande prislista.

För att banken ska kunna betala dödsboets räkningar krävs att:

  • Räkningen ska vara utställd i den avlidnas namn. Det går inte att betala annat, som en dödsbodelägares utlägg eller efterlevandes maka/make/sambos räkningar.
  • Räkningen anses vara nödvändig att betala, som hyra, skatt, el, bolåneräntor, begravningskostnader eller kostnader för bouppteckning.
  • Det finns pengar på dödsboets transaktions- eller sparkonto utan bankbok.

Skicka in betalningsuppdraget till banken

För att skicka ett betalningsuppdrag till oss fyller företrädaren i blanketten Betalningsuppdrag dödsbo och postar den till dödsboets bankkontor. OBS! Notera att vi inte återsänder underlaget som skickats till oss och att ni därför ska ta kopior på fakturorna om ni önskar spara originalen. För utbetalningsavier krävs avin i original. 

Tänk på att skicka in uppdraget i god tid för att undvika förseningsavgifter. Banken ersätter inte påminnelse- eller dröjsmålskostnader som uppstått på grund av försenade betalningar. För de fall bouppteckningen är registrerad behöver företrädaren även skicka med fullmakter som styrker att denne får företräda dödsboet.

Vad händer när banken fått in betalningsuppdraget?

  • Banken gör en bedömning av betalningsuppdraget och om banken inte kan utföra uppdraget återkommer vi till den som skickat in uppdraget till oss. 
  • När betalningsuppdraget är utfört skickar vi kvitton per post till den adress som dödsboet har registrerad i bankens system.   

Mer om dödsboets ekonomi

Ikon information

Tänk på att: 

  • Ha god marginal när ni skickar in räkningarna. Vi har ingen bevakning av förfallodagen och ersätter inte dröjsmålskostnader som uppstått på grund av försenade betalningar.
  • Tjänsten e-faktura upphör automatiskt i och med dödsfallet. 
  • Autogiron som tillhör den avlidna avslutas däremot inte automatiskt. Dessa avslutar ni genom att kontakta respektive betalningsmottagare. Avslutar ni autogiro via banken avslutas inte avtalet, det måste ni avsluta hos respektive bolag. Ni kan få en lista över aktiva autogiromedgivanden av oss. 
  • Om du vill att den avlidnas post ska skickas till din eller en annan adress, så att till exempel räkningar inte riskerar att förfalla, behöver du göra en eftersändning på adressandring.se. Observera att om ni inte vill att information från banken ska skickas med endast eftersändning behöver ni meddela oss om att ni registrerat en adressändring hos Skatteverket. Det sker inte per automatik. För att banken ska kunna utföra en adressändring för dödsboet, i bankens system, behöver vi antingen en registrerad bouppteckning tillsammans med ett skriftligt uppdrag av samtliga dödsbodelägare, eller dödsfallsintyg med släktutredning som beställs från Skatteverket (alternativt vårdnadsintyg från begravningsbyrå) tillsammans med en bekräftelse från Skatteverket gällande adressändring för dödsboet.