Hjälpa barn att köpa bostad

Vilka olika sätt finns det att hjälpa barnen att köpa bostad? Här hittar du tips på hur ni kan göra och vad som är bra att tänka på.

Så kan du som förälder hjälpa till vid bostadsköpet

Det finns olika sätt att som förälder hjälpa till vid sitt barns bostadsköp. Låna ut pengarna som behövs för att köpa bostaden, ge dem som gåva eller hjälp till att finansiera kontantinsatsen.

Du kan också ställa upp som medlåntagare, köpa in dig som delägare i bostaden eller kombinera flera olika alternativ.

Vilken lösning som lämpar sig bäst i just ert fall beror i stor utsträckning på era unika förutsättningar. För många sätter ekonomin gränser för vilken hjälp som är möjlig vid barnets bostadsköp.

Prata med ditt barn och förklara vad du kan hjälpa till med i samband med bostadsköpet.  Och gör det så tidigt som möjligt i processen, gärna redan innan ni börjat titta på bostadsannonser och objektsbeskrivningar. 

Då minimerar du risken för orealistiska förväntningar och grusade bostadsdrömmar. Det viktigaste är att ni hittar en lösning som funkar för hela familjen, nu och på sikt.

5 sätt att hjälpa ditt barn att köpa bostad

1. Ge bostaden som gåva

Ett sätt att hjälpa barnet att köpa sin första bostad är att ge pengarna som krävs som gåva. Det här är förstås inte möjligt för alla. Om du ändå planerar att ge barnet kapitalet som behövs för att finansiera bostadsköpet bör du upprätta ett gåvobrev som reglerar vad som gäller för gåvan. 

Grundregeln om du ger ditt barn en bostad (eller pengar för att köpa den) som gåva är att pengarna/bostaden kommer att ses som ett förskott på arvet. Om inget annat anges kommer gåvan att räknas av från det framtida arvet. 

Vill du inte att arvet ska påverkas så bör du skriva in detta i gåvobrevet. I gåvobrevet kan du även lägga till villkor som att bostaden ska räknas som enskild egendom och undantas från sambolagen.

2. Låna ut pengar till köpet av bostad

Ett annat sätt att hjälpa ditt barn att finansiera bostadsköpet är att låna ut pengarna. Hur mycket du kan låna ut hänger förstås på dina ekonomiska förutsättningar. Gör en bolånekalkyl för att ta reda på vilka möjligheter du har.

Oavsett lånets storlek är viktigt att ni skriver ett skuldebrev med tydliga villkor för hur och när pengarna ska betalas tillbaka och om du ska ta ut någon ränta.

Att kräva sitt eget barn på ränta kan låta lite tufft, men är egentligen inte alls konstigt. Lånar du ut en större summa kommer det med stor sannolikhet ta många år att betala tillbaka pengarna du lånar ut till barnets bostadsaffär. 

Om ingen ränta utgår kommer pengarna du får tillbaka vara värda mindre än vad de är idag på grund av inflationen. 

3. Ställ upp som medlåntagare

Ett vanligt sätt att hjälpa barnen att köpa bostad är att gå in som medlåntagare på barnets bolån. En medlåntagare är faktiskt ofta ett krav från bankens sida om den som ansöker är en ung person. 

Unga i flytta hemifrån-åldern har generellt relativt små inkomster och/eller osäker anställning och många studerar fortfarande. Då blir det också svårt att få ett bolån på egen hand, i varje fall om det ska räcka hela vägen.

Som medlåntagare står du med på barnets bolån och ni delar på ansvaret för att betala tillbaka de lånade pengarna i tid. Något som kallas solidariskt betalningsansvar.

Rent formellt har du precis samma skyldigheter gentemot långivare som den huvudsaklige låntagare, alltså ditt barn, har.

- Handelsbanken.se
Att komma igång med ett bosparande tidigt i livet är ett bra tips.

4. Köp en bostad och hyr ut den till barnen

Har du fler än ett barn kan det bli både svårt och vanskligt att hjälpa dem alla med pengar som räcker för att köpa varsin bostad, även för föräldrar som har goda inkomster och ekonomiska marginaler. 

Du kan till exempel aldrig säkert veta hur din ekonomi kommer se ut i framtiden. Att du kan skjuta till kapital till det äldsta barnets bostadsköp idag, betyder inte per automatik att du kan göra samma sak om några år när det är dags för nästa barn att köpa bostad. 

Ett alternativ för dig som har fler än ett barn kan vara att köpa en bostad själv och sedan hyra ut den till barnen. Om barnen är ungefär jämngamla kanske de rentav kan bo i den tillsammans. 

Är åldersskillnaden mellan barnen mer än ett par år kan ett upplägg vara att låta dem bo i bostaden en i taget, under en begränsad period. Exempelvis tills de hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och kan köpa en bostad på egen hand. 

Vid köp av lägenhet i syfte att hyra ut den till barnet är det viktigt att stämma av med bostadsrättsföreningen. Vissa föreningar har inga problem med att föräldrarna äger lägenheten och att barnen bor där. Men andra föreningar kan vara striktare och kräva att det finns väldigt goda skäl om det är någon annan än ägaren som ska bo i lägenheten.

5. Bli delägare i barnets första bostad

Ett alternativ för dig som vill hjälpa till när barnet köper bostad är att gå in som delägare. Att äga bostaden tillsammans med ditt barn innebär att du får större möjligheter att vara med och bestämma vad som händer med bostaden i framtiden. 

Samtidigt kan delägande av en bostad medföra en del komplikationer på sikt. Det kan till exempel bli knepigt rent skatterättsligt om det blir aktuellt att sälja lägenheten eller om du vill överlåta din andel till barnet. 

Ett gott råd är därför att upprätta ett samägandeavtal så att ni som delägare vet vad som gäller om ni skulle bli oense om något.

Bra att tänka på när du ska hjälpa ditt barn

Har du flera barn? 

Har du flera barn som du kommer att behöva hjälpa i framtiden? Fundera i så fall på om de också kommer att behöva ekonomisk hjälp i framtiden.

Hur påverkas din framtida ekonomi?

Tänk igenom dina framtidsplaner och hur de påverkas om du hjälper ditt barn. Vad händer till exempel när du går i pension, vill ta fler lån eller gå ner i arbetstid?

Planera för barnets framtida ekonomi

Gör en plan för när barnet själv ska kunna ta över lånet. Fundera över hur lånet och ägarandel ska fördelas om barnet blir sambo eller gifter sig.

Påverkas du av amorteringskravet?

Amorteringskravet innebär du behöver amortera om du har en belåningsgrad över 50 procent och/eller en skuldkvot över 4,5 gånger bruttolönen.

Juridisk rådgivning

Som bolånekund kan du få juridisk hjälp via vår samarbetspartner Lexly om det dyker upp funderingar kring exempelvis skuldebrev eller gåvobrev. 

Frågor och svar

Läs fler artiklar om att köpa bostad

new company analyzing data - Handelsbanken.se

Vad innebär det att vara medlåntagare?

Ibland kan det vara bra att ha en medlåntagare till exempel när du ska köpa din första bostad men det finns några saker man bör ha koll på.

-

Köpa bostadsrätt

Att köpa bostadsrätt är en stor affär. Här finner du allt behöver veta för en lyckad bostadsaffär.

Handelsbanken.se

Hur funkar det att köpa nyproduktion?

Att köpa nyproducerat skiljer sig från att köpa en äldre bostad. Få koll på hur det funkar steg för steg, från intresseanmälan till tillträdet!