Välj rätt livförsäkring för dig och din familj

Många väljer att skaffa en livförsäkring för att ge familjen ekonomiskt skydd så att anhöriga inte ska drabbas så hårt vid dödsfall. Men hur hög livförsäkring behövs?
Din ekonomi december 2023

Livförsäkring - så fungerar det

Behöver du en livförsäkring?

Det som avgör om du behöver en livförsäkring är dels hur dina efterlevande skulle klara sig ekonomiskt om du dör, dels  vilka andra försäkringar du redan har. Det finns ingen begränsning för hur många livförsäkringar du får ha. Genom att välja rätt försäkringsskydd går det att få den ersättning som behövs till anhöriga om du skulle avlida, säger Martin Björgell, pensionsexpert i Handelsbanken. 

När du väljer storlek på din livförsäkring finns det flera saker att ta hänsyn till. Sådant som kan påverka är om du är ensamstående eller har familj, om du har bolån, om du och eventuell partner har olika inkomster eller om det finns barn från tidigare förhållanden. De flesta svenskar har minst någon livförsäkring, ofta via jobbet enligt kollektivavtal. Men beloppet från en sådan gruppförsäkring är oftast lägre än det som behövs för att ge tillräckligt skydd till familjen. De flesta behöver därför komplettera med en privat livförsäkring, säger Martin Björgell. 

Livförsäkring vid bolån 

Handelsbankens tumregel är att teckna en livförsäkring som motsvarar halva det gemensamma bolånet, det vill säga din andel av det bolån ni har tillsammans. På så sätt kan din partner lösa bort halva lånet, och lättare kunna bo kvar, om du avlider. För den som har bolån från Handelsbanken går det att teckna Bolåneskydd Liv, med ett försäkringsbelopp upp till 3 miljoner kronor. För dig som har stora bolån, så att din andel av bolånet är större än så, går det att komplettera med ytterligare skydd i en privat livförsäkring, säger Martin Björgell. 

För den som är sambo kan det dessutom behövas samboavtal eller testamente, för att din partner ska kunna bo kvar i den gemensamma bostaden. Ta hjälp av en familjejurist som hjälper till med de avtal och beräkningar som behövs då sambos annars inte ärver varandra. 

Livförsäkring när du har barn 

Många föräldrar väljer att lägga till ett extra försäkringsbelopp om det finns minderåriga barn. Vid ett dödsfall kan det vara svårt att barnspara på bara en inkomst och då ger livförsäkringen ett engångsbelopp som ger trygghet också till barnen - till aktiviteter, framtida körkort eller en kontantinsats till en framtida bostad.  

En tumregel kan vara att lägga till 500 000 kronor per barn, det ger ofta möjlighet att ge en bra start i livet även om en förälder skulle avlida, säger Martin Björgell. För dig som har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande, finns det fler saker att ta hänsyn till. Det kan då behövas extra belopp för att lösa ut barnen ur ditt dödsbo, om de kräver sin laglott. För den som har särkullbarn är det ofta klokt att boka ett möte med en familjejurist. 

Om du är ensamstående eller lever tillsammans med någon 

Även den som är ensamstående kan ha behov av en livförsäkring. Du kanske har lånat pengar av dina föräldrar till en kontantinsats, som du vill vara säker kan betalas tillbaka. För den som lever tillsammans med någon annan är en tumregel att lägga till 1,5 gånger din årslön (före skatt) i försäkringsbelopp. Det gör att din partner och familj får ett kapital om den behöver klara sig på en inkomst, och får tid att hinna ställa om. Det är inte heller ovanligt att efterlevande blir sjukskriven, för att hantera sorgen, berättar Martin Björgell. 

Vad som gäller för livförsäkring

Innan du tecknar en försäkring behöver du fylla i en hälsoförklaring. Handelsbankens livförsäkring kan tecknas från 18 års ålder fram till dagen före 60 års ålder, och är giltig fram till 67 års ålder. Du behöver vara bosatt i Sverige för att kunna teckna försäkringen.  

Dags att skaffa Handelsbankens livförsäkring?

Ta reda på mer om livförsäkring här.

Livförsäkring via jobbet eller fackförbund? 

De flesta svenskar har en livförsäkring via jobbet eller sitt fackförbund. 

De kallas ofta för tjänstegrupplivförsäkringar (TGL), och är avtalade i kollektivavtal. Vanliga försäkringsbelopp är 4-6 prisbasbelopp, vilket motsvarar 229 200 – 343 800 kronor (år 2024). Det kan räcka för att exempelvis betala för begravning och direkta kostnader som uppstår efter dödsfall. 

Martin björgell pensionsexpert - Handelsbanken.se
Martin Björgell, pensionsexpert Handelsbanken.

Vilket försäkringsbelopp ska jag välja för min livförsäkring?

Sammanfattning:

  • Om du har partner, lägg till 1,5 gånger din årslön (före skatt). 
  • Om du har bolån, lägg till motsvarande din andel av det gemensamma bolånet. Börja med och komplettera resterande med en privat livförsäkring. 
  • Om du har barn, lägg till 500 000 kronor per minderårigt barn. 
  • Om du har särkullbarn, ta hjälp av en familjejurist för att räkna ut hur du skyddar både egna barn, bonusbarn och din partner. 

Ta hänsyn till redan befintliga försäkringar, exempel från jobbet eller ditt fackförbund. Det går att få ersättning från flera försäkringar, du väljer själv hur stort belopp och hur många försäkringar du vill ha för att få det skydd som känns rätt för dig och dina behov. Om du har andra lån eller ekonomiska ansvar kan du behöva lägga till ytterligare belopp så att försäkringen fyller dina behov.

Du kanske också är intresserad av

- Handelsbanken

Trygga tjänster - extra för dig som har bolån 

Pappa och mamma med sin nyfödda bebis

Juridisk hjälp för våra bolånekunder 

Claudia Goldin

Är det dags för barnen att flytta?

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet