En mamma som gosar med sin bebis som ligger på sängen.En mamma som gosar med sin bebis som ligger på sängen.

Hur påverkas pensionen av föräldraledighet?

Visste du att din framtida pension påverkas av föräldraledighet? Läs våra tips för att kompensera för förlorad pension på grund av detta.

Föräldrapenning är pensionsgrundande

Föräldrapenning är pensionsgrundande, vilket betyder att du kan tjäna in till din allmänna pension även under en föräldraledighet. Många arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal betalar även in till din tjänstepension under en föräldraledighet. 

Lägre inkomst − lägre pension

Kortfattat består din pension av vad du tjänar samt hur många år du arbetar. Ju högre lön samt ju längre du arbetar desto högre pension, och vice versa. Detta betyder att i det flesta fall kommer din föräldraledighet att minska din pension, eftersom föräldrapenningen oftast är lägre än din lön. 

Men det finns saker du kan göra för att din pension ska påverkas så lite som möjligt under din föräldraledighet.

3 tips

Vilka möjligheter har du att bli kompenserad för tiden du är hemma och tar hand om ditt barn?
 1. Prata med din arbetsgivare
  Vad gäller på din arbetsplats med tjänstepension och föräldraledighet?
 2. Prata med din partner
  Hur kompenserar ni varandra och jämnar ut eventuella inkomstskillnader?
 3. Starta ett eget sparande?
  Kanske är det nu du kommer igång? Hör med oss! 

Allmän pension under föräldraledighet

Alla inkomster du betalar skatt för ligger till grund för den allmänna pensionen, som kommer från staten. Om du tar ut ersättning från Försäkringskassan under din föräldraledighet fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, eftersom föräldrapenning är pensionsgrundande. 

Men i de flesta fall så är föräldrapenningen lägre än lönen, vilket betyder att inbetalningarna till din allmänna pension blir mindre, än om du skulle ha arbetat.

Pensionsrätt för barnår

Den förälder som tjänar minst får extra pensionsrätter, eller extrapengar, till sin allmänna pension under barnets fyra första år. Detta kallas pensionsrätt för barnår och är statens sätt att kompensera föräldrar rent ekonomiskt för det inkomstbortfall som en föräldraledighet kan innebära.

Om du har två eller fler barn under fyra år gäller samma summa. Har du adopterade barn får du extra pensionsrätter de fyra första åren som du har barnen i din vård, längst till barnet fyller 10 år. 

Bra att tänka på! Du får inga barnårsrätter om din årsinkomst överstiger ett visst inkomstbelopp.

Barnårsrätterna kan beräknas på tre olika sätt:
Beräkningen för pensionsrätter för barnår visas i det orange kuvertet

 1. Det pensionsgrundande beloppet blir en utfyllnad upp till den inkomst du hade året innan du fick barn. Förmånligt för dig som till exempel går ner från heltid till deltid.

 2. Det pensionsgrundande beloppet blir en utfyllnad upp till en lön som motsvarar 75 procent av genomsnittsinkomsten i Sverige. Förmånligt för dig som haft en relativt låg inkomst eller studerat innan barnets födelse. 

 3. Det pensionsgrundande beloppet blir din faktiska lön plus ett basbelopp. Förmånligt för dig som inte ändrat din arbetstid så mycket.

En pappa sitter med sin son i famnen.

Tips! För över premiepensionen

För att jämna ut inkomstskillnader mellan föräldrar är det möjligt att föra över  , en del av den allmänna pensionen, till den partner som är föräldraledig.

Tjänstepension under föräldraledighet

Här ser det lite olika ut beroende på om du jobbar inom stat, kommun, region eller inom privat sektor. Många arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till din tjänstepension under en föräldraledighet. Hur mycket och i vilken omfattning kan bero på om du är föräldraledig på hel- eller deltid eller om du tar ut föräldrapenning eller ej.

Vissa arbetsgivare erbjuder även en extra ersättning, ett föräldrapenningtillägg eller föräldralön, för att fylla ut skillnaden mellan en vanlig lön och en föräldrapenning.

Tjänstepension inom privat sektor

Här kan avtalen heta ITPSAF-LOBTP eller FTP med flera och inbetalningarna till en tjänstepension kan därför se olika ut. Det som kan påverka inbetalningarna är om du är föräldraledig på deltid eller om du väljer att vara föräldraledig utan föräldrapenning. Omfattas du av kollektivavtal får du oftast full inbetalning till din tjänstepension i omkring ett år efter barnets födelse, men däremot ingen inbetalning om du väljer att arbeta deltid. 

Tillhör du SAF-LO? 
Privatanställda arbetare som tillhör SAF-LO kan ansöka om ett kompletterande Föräldrapenningtillägg, FTP. Försäkringen ger tillägg under upp till 180 dagar, om föräldrapenning (på sjukpenningnivå) tas ut fram till dess barnet fyller 18 månader (eller 18 månader efter adoptionstillfället).

Arbetsgivare utan kollektivavtal
Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal måste du själv komma överens med denne om vad som ska gälla när du är föräldraledig.

Tjänstepension inom offentlig sektor

När det gäller offentlig sektor finns också flera pensionsavtal. Vilket du tillhör beror på var du arbetar.

Tjänstepension inom det statliga avtalet PA16
Inom det statliga avtalet PA16, så fortsätter du, normalt sätt, att tjäna in till din tjänstepension under en föräldraledighet. Även om du tar ut graviditetspeng från Försäkringskassan innan barnet är fött. Insättningarna påverkas inte av om du tar ut föräldrapenning eller ej. Men det ser lite olika ut beroende på om du omfattas av avdelning 1 eller avdelning 2. 

Tjänstepension om du är kommun- eller regionanställd
Här heter avtalen KAP-KL/AKAP-KR och här tjänar du in till din tjänstepension så länge föräldraledigheten sker med stöd av föräldraledighetslagen. Oavsett om du tar ut ersättning från Försäkringskassan eller ej. Som anställd inom kommun eller region får du full insättning till tjänstepension också vid obetald föräldraledighet eller deltidsarbete fram till dess barnet fyller åtta år.

Tips! Kontakta din arbetsgivare

Kontakta din arbetsgivare inför en föräldraledighet för att få information om hur det ser ut på din arbetsplats.

Frågor och svar

Få hjälp med din pension

customer service Handelsbaken.se

Starta ett eget pensionssparande under föräldraledigheten

Som ett komplement till din allmänna pension och tjänstepension är det bra att ha ett eget privat pensionssparande, där du till exempel månadsvis sparar en summa.

Om du inte har möjlighet att fortsätta med ett privat pensionssparande under föräldraledigheten kan du försöka att kompensera och till exempel spara ett högre belopp varje månad när du börjar jobba igen.

Det är inte enkelt att ha koll. Vill du ha hjälp och diskutera just din situation. Prata med oss. 

Du kanske också är intresserad av

Ett par står och håller om varandra framför en rödmålad stuga.

Hur stor blir tjänstepensionen?

Flera faktorer som lön, arbetstid och kollektivavtal kan påverka din tjänstepension.
En mamma som försöker mata sitt barn, som hon har i knät.

Hur jämställd är din pension?

Lär dig mer om vad som påverkar och hur du kan stärka din pension.
En kvinna sitter vid sin dator och planerar pensionen

Spara till pensionen, se tips!

Det är inte alltid enkelt att veta hur mycket man bör spara till sin pension. Vi har några tips!