Att gifta sig

Ett bröllop ska vara en lycklig stund och att planera inför ett giftermål är roligt. Glöm inte våra praktiska råd om ekonomi och juridik inför äktenskapet.

Gemensam eller separat ekonomi?

– När ni gift er och blivit makar kan ni välja att ha gemensam ekonomi. Eller så kan ni ha helt eller delvis separat ekonomi. Allt beroende på hur just er situation ser ut och vad som känns bra säger Caroline Daxberg, jurist på Handelsbanken. 

I ett äktenskap är ni fortfarande två ekonomiskt självständiga individer. Ni äger alltså era saker var för sig och beslutar om det ni själva köper eller skaffar både före och efter vigseln. Den andra makens samtycke behövs dock oftast vid exempelvis försäljning eller uthyrning av bostad och bohag. Köper ni saker tillsammans så äger ni dessa med samäganderätt.

Om en make fått en gåva eller ett arv som enskild egendom, fortsätter den vara enskild egendom när ni gift er.

Egna eller gemensamma lån?

Inom äktenskapet ansvarar var och en för sina skulder. Du har alltså inte något automatiskt ansvar för din makes skulder. Och ni behöver till exempel inte fråga varandra om lov för att ta ett eget lån. Men ni får inte ta lån med gemensam egendom som säkerhet utan att båda två är med på det. Ena maken får inte heller belåna och pantsätta bostaden utan den andra makens samtycke.

Om ni har gemensamma lån är båda betalningsskyldiga för dem. Den som betalar räntorna har rätt till avdrag, men ni kan välja att fördela ränteavdraget mellan er.

Handelsbanken.se
Efter ert giftermål kan ni välja mellan gemensam eller delvis separat ekonomi, anpassat efter er unika situation och preferenser.
Handelsbanken.se
Caroline Daxberg, jurist på Handelsbanken

Tips innan ni gifter er:

 • Sätt en   och börja spara
 • Ansök om hindersprövning
 • Bestäm efternamn (ni kan ansöka om namnbyte hos Skatteverket även efter vigseln)
 • Skriv äktenskapsförord och/eller testamente

Checklista: 

 • Skicka en gemensam ansökan om hindersprövning till Skatteverket.
 • Boka in en vigselförrättare, intyget om hindersprövning gäller bara i fyra månader.
 • Skicka intyg om hindersprövning och vigselbevis till vigselförrättaren i god tid före vigseln.

Vad ändras juridiskt när man gift sig?

En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten, något som märks tydligast i samband med en separation eller nån avlider. 

Mitt, ditt eller vårt – vad gäller om vi separerar?

Sambor delar lika på värdet av samboegendom, alltså gemensam permanentbostad och gemensamt bohag som ni har köpt för att använda gemensamt. 

För gifta gäller istället giftorätten. Den innebär att om äktenskapet upphör har ni rätt till hälften var av värdet på alla era tillgångar efter avdrag för skulder – även sådant ni hade innan ni gifte er. Att makar har giftorätt i varandras egendom innebär alltså inte att äganderätten till egendomen ändras under äktenskapet, utan det är först vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller dödsfall som det blir aktuellt. Enskild egendom hålls dock utanför den här delningen.

Vad händer om någon avlider?

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att det ska finnas en arvsrätt måste ni ha upprättat ett testamente. Så lever ni i en samborelation och har barn, så är det barnen som ärver sin avlidna förälder direkt om det inte finns ett testamente. När det gäller gifta, så ärver de varandra före de gemensamma barnen, som istället får ta del av såväl fars- och morsarv efter att båda föräldrarna är avlidna. 

Ovanstående information är generell och inte uttömmande varför det är viktigt att du tar reda på vad som är möjligt och lämpligt för just dig.

Bestäm hur just ni vill ha det

Skriv äktenskapsförord

Det är ju inte säkert att ni vill dela på allt om ni skiljer er. Kanske finns det ett fritidshus som har gått i den ene makens släkt sedan generationer och ska stanna där. Då kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer att just den egendomen ska vara den makens enskilda egendom. Den andra maken kommer då inte ha giftorätt i just den egendomen och värdet av den kommer alltså inte att delas lika mellan er vid en bodelning om ni skiljer er.

Ni kan också skriva ett äktenskapsförord om att giftorätt inte alls ska gälla i äktenskapet. Då blir all egendom enskild och vid en skilsmässa behåller vardera maken sin egendom.

Viktigt om äktenskapsförord

 • Ett äktenskapsförord blir giltigt först när det är registrerat hos Skatteverket. 
 • Det blir inte ogiltigt bara för att ni river sönder det – vill ni ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt och registrera det på samma sätt.

Skriv testamente

Gifta makar ärver varandra men har ni barn som inte är gemensamma har de så kallade särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång, vilket kan innebära att den efterlevande maken inte ärver något alls. Om ni som makar vill ärva varandra och ni har barn som inte är gemensamma behöver ni upprätta ett testamente

Ta hjälp av en familjejurist och se till att ni får det som ni tänkt det!

Viktigt om testamente

 • Om du inte har ett testamente gäller vanlig arvsrätt, det vill säga att arvet fördelas enligt lag. Det innebär att dina släktingar ärver dig, och har du inga arvingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.
 • Testamentet måste vara skriftligt och bevittnas av två närvarande vittnen. Att upprätta ett testamente på egen hand går bra men då vissa formkrav behöver följas kan det vara klokt att ta juridisk hjälp.

Frågor och svar

Så får ni råd med drömbröllopet

Handelsbanken.se

Att spara går ut på att göra medvetna prioriteringar. När du skapar ett sparmål och formulerar vad du faktiskt sparar till, då blir den prioriteringen lättare att göra i vardagen. Ska du välja hämtkaffe eller spara till bufferten? 

Sparmål hjälper dig att svara på frågan "Vad är viktigast…?". 

Nu kan du enkelt sätta upp dina sparmål i internetbanken. Sparmålen kan du koppla till dina sparkonton och andra sparprodukter.

Du kanske även är intresserad av

 family Handelsbaken.se

Skaffa barn

Hur påverkas ekonomin när ni skaffar barn, och vad kan vara värt att tänka på?

Handelsbanken.se

Så kan ni dela på utgifterna

Vad innebär gemensam ekonomi och hur fungerar det i praktiken? Se våra tips.

Handelsbanken.se

Få koll med en budget

Att veta exakt hur mycket du har att röra dig med varje månad ökar känslan av trygghet.