Handelsbanken.seHandelsbanken.se

Föräldralön – ersättning utöver föräldrapenningen

Föräldralön är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Det erbjuds i stort sett alltid från arbetsgivare som har kollektivavtal, och är en viktig personalförmån.

Vad är föräldralön?

Maximera inkomsten under föräldraledigheten

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Att erbjuda föräldralön är ett konkret sådant sätt. Trots det är det många familjer som missar hur de kan maximera hushållets inkomster under småbarnsåren, visar beräkningar från Handelsbanken.

Föräldralön, eller föräldrapenningtillägg, innebär kort att den anställda får behålla 10 procent av sin lön, utöver ersättningen från den allmänna föräldraförsäkringen. Inom de flesta kollektivavtal ges föräldralön under upp till 6 månader, förutsatt att den anställde arbetat under minst 12 månader de senaste fyra åren. 

Eftersom det finns ett tak i den allmänna föräldraförsäkringen innebär föräldralön dessutom att den ersätter större del av inkomstbortfallet för medarbetare med högre inkomster. Av den del av lönen som överstiger cirka 47 750 kronor, ger förmånen därför cirka 90 procent. Anledningen är att alla medarbetare, oavsett lönenivå, ska behålla samma kompensationsgrad.

Föräldralön gör det ekonomiskt att dela lika

Ungefär 9 av 10 omfattas av kollektivavtal, och för dem innebär föräldralön att många familjer faktiskt tjänar på att dela lika. Om två föräldrar har föräldralön innebär det oftast att familjen totalt får behålla en större andel av inkomsten om båda tar 6 månaders föräldraledighet under det första året, jämfört med om en förälder är hemma mer.

− Det är en myt att familjer tjänar på att den förälder som tjänar minst är hemma mer. Eftersom de flesta omfattas av kollektivavtal och då får föräldralön, innebär det att familjer ofta tjänar på att dela lika, så att båda får ta del av den förmånen som föräldralön innebär. Det ger totalt störst intäkter till hushållet, säger Martin Björgell.

"Föräldralön både främjar kvinnors karriär- och löneutveckling, samt gör det ekonomiskt lönsamt för fler familjer att dela lika på föräldraledigheten."

Martin Björgell
Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken

Föräldrapenning och föräldralön - så påverkas familjens inkomst

Månadslön:
Förälder ett: 32 000 kronor
Förälder två: 48 000 kronor

Båda föräldrar har föräldralön

Om båda två arbetar hos en arbetsgivare som erbjuder föräldralön under 6 månader, blir hushållets inkomst störst om föräldrarna delar lika på föräldradagarna under året (6 månader vardera). Om den förälder med lägst inkomst istället skulle vara hemma 10 månader, blir hushållets totala inkomst under året 13 886 kronor lägre än om de delat lika. Om istället den förälder med högst inkomst skulle vara hemma, blir hushållets inkomst 33 340 kronor lägre.

Endast en förälder har föräldralön

Om en av föräldrarna istället saknar föräldralön som förmån från sin arbetsgivare, tjänar hushållet fortfarande på att dela lika om det är den med högst lön som har föräldralön. Men om det är höginkomsttagaren som saknar föräldralön är skillnaden upp till 49 622 kronor om den föräldern är hemma 10 månader istället för 2 månader. 

Så här stor blir hushållets inkomst första året under föräldraledighet

graf hushållets inkomst
Förklaring till grafen: Total inkomst utifrån fördelning av 12 månaders föräldraledighet mellan föräldrarna. Exemplet har beräknats utifrån ersättning enligt Teknikavtalet, jämförbart med hur föräldralön fungerar i de flesta kollektivavtal. Beloppen avser år 2023. Utöver inkomsten under året påverkas även framtida inkomster, genom lägre pensionsinbetalningar, vilka ej illustreras i beräkningarna.


Varför ska arbetsgivare erbjuda föräldralön?

För en arbetsgivare innebär föräldralön att det finns ett ekonomiskt incitament för medarbetare att dela på föräldraledighet, vilket bidrar till ett mer jämställt arbetsliv. Det kan innebära att kvinnliga medarbetare inte är frånvarande lika länge från arbetsplatsen, samtidigt som fler män känner att det uppmuntras från arbetsgivaren att vara närvarande och jämställda pappor. 

− Oavsett sektor är det fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. Kvinnor tar ut 70 procent av de betalda föräldradagarna, arbetar deltid i högre utsträckning och tar en majoritet av vabbdagarna. I familjer där man delat mer lika på föräldraledighet visar statistik att andra beslut i relationen blir mer jämställda, exempelvis att dela mer på vabbandet, säger Martin Björgell

Ojämnheterna i dagens arbetsliv hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling, visar statistik och forskning. Det leder till att kvinnor är mer frånvarande från arbetet, och påverkar därför också arbetsgivare som vill uppnå lika förutsättningar för alla oavsett kön att må bra och utvecklas på jobbet.

Fakta: Föräldrapenning – så stor är grundersättningen

Vid föräldraledighet har medarbetare rätt till föräldrapenning från den allmänna föräldraförsäkringen, som administreras av Försäkringskassan. Föräldrarna har rätt till föräldrapenning under totalt 16 månader, varav tre månader måste tas ut av den ena föräldern. Resterande 13 månader kan fritt fördelas mellan föräldrarna.

Nivån på ersättningen motsvarar cirka 80 procent av inkomster, upp till ett lönetak motsvarande en månadslön om cirka 47 750 kronor (avser år 2024). Den högsta inkomsten som föräldrapenningen beräknas utifrån är 10 prisbasbelopp, vilket innebär att beloppet justeras varje år. För den som har inkomster över lönetaket ges ingen ytterligare ersättning från den allmänna föräldraförsäkringen, utan beror på om medarbetaren omfattas av ett kollektivavtal som ger rätt till föräldralön.

Frågor och svar

Ta reda på vad deltiden kostar

Family in a living room  Handelsbaken.se

En stor del av skillnaden i inkomst mellan kvinnor och män sker uppstår när de får barn. Den som jobbar mindre får mindre i pension. Hur mycket behövs sparas för att kompensera? Räkna ut och börja spara. 

Du kanske också vill läsa

Mamma med barn på flygplats

Småbarnsåren är dyrast

Hur påverkar barn hushållsekonomin och hur ska man tänka kring inkomstbortfall, VAB och sparande?

Mamma leker med sitt barn i sängen

Pension och föräldraledighet

Se tips på vad du kan göra för att kompensera för förlorad pension till följd av en föräldraledighet.

Två killar står i ett kök och dricker kaffe.

Lyckas med gemensam ekonomi

Se våra tips på hur du kan tänka när ni ska dela på hushållets kostnader på ett rättvist sätt.