Spara eller amortera?

Är en extraamortering en bra placering? Kanske funderar du på att ta av ditt sparande och göra en extraamortering på ditt bolån nu när räntorna stigit så kraftigt? Det kan vara en god idé, men läs detta först.

Så balanserar du din ekonomi

Buffert och sparkonto?

Innan du bestämmer dig för att betala av extra på ditt bolån, se till att du har en rejäl buffert. En buffert för oförutsedda utgifter och tillfälliga inkomstbortfall bör normalt gå före både att göra extra avbetalningar på bostadslånet och att göra mer riskfyllda placeringar. Har du en rejält tilltagen buffert får du dessutom en mer flexibel ekonomi, och den kan användas till att betala räntorna på bostadslånet om bostadskostnaderna skulle stiga ytterligare i framtiden. Det skapar trygghet!

När passar en extraamortering?

När bufferten är säkrad kan en extraamortering vara ett alternativ om du vill spara utan risk. Betalar du av på dina bostadslån blir de minskade räntebetalningarna den avkastning du får. Om det är bättre att placera på börsen beror på hur mycket risk du är villig att ta och vilken placeringshorisont du har. För långsiktigt sparande är aktier generellt ett överlägset alternativ till amorteringar ur ett avkastningsperspektiv, i synnerhet om du sprider riskerna väl. Och med ränta på ränta växer avkastningsskillnaden mellan amortering och aktiemarknaden.

Men på kort sikt kan mycket hända. Börsen rör sig ofta kraftigt, både upp och ner. Inte ens på 5-10 års sikt är det säkert att aktier ger bättre avkastning än att amortera. Om målet är att få en säker avkastning kan det därför vara ett bra alternativ att betala av på lånen istället. 

Är du osäker på vilket som är bäst för dig kan du förstås göra både och. Placera en del av de pengar du kan avvara långsiktigt i till exempel aktier eller aktiefonder och använda den andra delen till att amortera lite extra. Då får du både mer att leva på och lägre boendekostnader i framtiden.

Skapa en trygg ekonomi

Slutligen, en stor buffert eller att amortera på bostadslånet är inte alltid de bästa sätten att skydda familjens ekonomi. Mot eventuell arbetslöshet, långtidssjukdom eller dödsfall är försäkringar mer träffsäkert. Och har man andra lån, som blancolån, kreditkortsskulder, delbetalningar eller konsumtionslån, lönar det sig nästan alltid bättre att betala av dem först. Bara studielån och lån på uppskov efter bostadsförsäljning har lägre räntekostnad än bostadslån. Och är du orolig för stigande bolåneräntor kan det vara effektivare att binda räntan än att amortera extra. 

Ska man amortera eller spara? Experternas tips

Elin Fornbrandt, Handelbanken
Elin Fornbrandt, expert på boendeekonomi, Handelsbanken

När kan det vara bra att amortera?

 • Du sänker belåningsgraden, vilket gör din ekonomi mindre sårbar om bostadens värde skulle sjunka.
 • Du blir mindre räntekänslig om räntorna skulle stiga.
 • Amortering kan vara ett alternativ om man vill spara utan risk. Du får högre avkastning (det du skulle betalat i ränta på lånet) än på annat räntesparande. Det vill säga du ser på amorteringen som ett räntesparande. Men glöm inte att lägga undan till en buffert först.
Neriman Erdogdu, Handelbanken
Neriman Erdogdu, placeringsexpert, Handelsbanken

När kan det vara bra att spara?

 • Du har större flexibilitet med ett sparkapital. Pengarna är tillgängliga och inte bundna i bostaden.
 • I dagsläget är skillnaden mellan räntan på bolån och räntan på sparkonton liten, och kostnaden för den extra flexibiliteten är därför relativt låg.
 • Har du redan en buffert, god ekonomi och låg belåning, och dessutom en lång placeringshorisont får du möjlighet till högre avkastning om du placerar på börsen.
 • Det kan vara svårare att få nya lån som pensionär med lägre inkomster. Därför kan det i vissa fall vara bättre att behålla sitt sparkapital istället för att amortera.

3 snabba tips om du ska spara eller amortera

 • Amortering kan vara ett alternativ om man vill spara utan risk. Men glöm inte att spara till en buffert först. En bra buffert är en billig trygghet!
 • För långsiktigt sparande, till exempel om man har långt till pensionen, är aktier ett överlägset alternativ till amorteringar ur ett avkastningsperspektiv. Samtidigt är risken förstås högre, men risken i aktiemarknaden minskar ju längre placeringshorisonten är, i synnerhet om man sprider riskerna väl.
 • Är man osäker kan man förstås göra både och. Placera en del av de pengar du har över långsiktigt, i till exempel aktier eller aktiefonder, och använda den andra delen till att amortera. Då får du både mer att leva på och lägre boendekostnader i framtiden.

Frågor och svar

Upptäck vårt placeringskonto

Hur funkar? - Handelsbanken.se
 • Fast ränta som gäller i tre månader, just nu 4,00 %
 • Passar dig som vill placera minst 10 000 kronor
 • Ditt konto förlängs automatiskt 

Du kanske också är intresserad av

Handelsbanken.se

Bli inte lurad 

Hur kan du skydda dig mot investeringsbedrägerier? Undvik bedragarna så här.

Handelsbanken.se. Credit: Stephanie Mitchell/Harvard University.

Claudia Goldin forskar om jämställd ekonomi

Spännande forskning om kvinnors arbete och inkomst ger oss viktiga insikter. 

- Handelsbanken.se

När kommer kronan att återhämta sig?

Svenska kronan är rekordsvag. Men det finns hopp för en vänding, läs artikeln där våra experter siar om framtiden.

Ovanstående tips är generella. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta den lösning som är bäst just för dig.