HandelsbankenKvinna vid dator funderar över bolåneräntor

Räntehöjning - vad innebär det för mig?

Bolåneräntorna har stigit snabbt och är högre än på många år. Här kan du läsa om varför ränteläget ser ut som det gör, hur prognosen ser ut framåt och vad du kan göra för att trygga upp din ekonomi.

Detta påverkar bolåneräntan och detta kan du göra

1. Vilken bolåneränta ska man räkna med?

Riksbanken valde att sänka styrräntan vid sitt senaste räntebeskedet till 3,75 procent. Handelsbankens ekonomer räknar med ytterligare två räntesänkningar i år, vilket är i linje med signaler från Riksbanken. Detta bör återspeglas i något lägre rörliga boräntor under året. På några års sikt räknar Handelsbankens ekonomer med att Riksbankens styrränta kommer variera kring 2-2,5 procent. Vill du hålla koll på boränteprognoser och boendeekonomi kan du kolla in vårt populära program Bolånekollen som publiceras 6 gånger per år. 

2. När kommer nästa räntebesked? 

Nästa besked från Riksbanken kommer den 27 juni 2024. 

3. Varför har styrräntan höjts?

Bakgrunden till att styrräntan höjs är att inflationen har ökat så kraftigt och för att inte riskera en löne-och prisspiral så höjer Riksbanken räntan. Det gör man dels för att påverka förväntningarna, vad vi tror om kommande löner och priser. Dels för att dämpa aktiviteten i svensk ekonomi för att få ner pristrycket, det vill säga inflationen.

4. Hur mycket dyrare blir min månadskostnad när räntan höjs?

Förenklat kan man säga att en procentenhets ränteuppgång motsvarar, efter skatt, ungefär 600 kronor mer i månaden per miljon i lån.

5. Kan jag påverka min månadskostnad på något sätt? 

När bolåneräntorna är höga är ett alternativ att skattejämka. Du som betalar ränta på till exempel bolån har rätt till ett skatteavdrag på upp till 30 procent av dina räntekostnader. Genom att skattejämka dras lägre skatt på din inkomst varje månad. Väljer du att inte skattejämka får du ditt ränteavdrag i samband med skatteåterbäringen. 

Så ansöker du om skattejämkning:

  1. Förbered uppgifter kring dig, din arbetssituation och ditt bolån. ‍
  2. Fyll i blanketten hos
  3. Skatteverket räknar ut ditt skatteavdrag. 
  4. Lämna beslutet till din arbetsgivare som korrigerar den skatt de drar på din lön varje månad.
Handelsbanken.se

6. Ska jag fortsätta amortera på bolånet?

Ja, samma amorteringsregler som tidigare gäller. Du måste amortera en viss procent av ditt ursprungliga lånebelopp varje år. Fördelen med att amortera är att det hjälper dig att minska räntekostnaderna på lång sikt. 

7. Kan jag sänka min amortering eller få amorteringspaus? 

Amorteringskravet är baserat på det amorteringsgrundande värdet som sattes när du tog ditt bolån. Värdet ligger till grund för din amortering i fem år. Efter fem år kan du omvärdera din bostad och eventuellt höja det amorteringsgrundande värdet. Om värdet på bostaden är högre än när den värderades sist har du chans att sänka din amortering. 

Enligt Finansinspektionens regelverk, är det möjligt för banker att ge amorteringslättnad eller en amorteringspaus, men då måste det finnas särskilda skäl. Om det är så att din ekonomiska situation försämras på grund av sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet så kan du ansöka om amorteringslättnad under en begränsad period.

8. Ska jag ha rörlig eller bunden ränta?

Är det dags att binda lånen eller inte? När du ska välja bindningstid ska du utgå ifrån hur din ekonomi ser ut idag och ta hänsyn till de planer du har inför framtiden. Fundera på vilket utrymme du har i din ekonomi om boendekostnaderna skulle öka. Det finns både för- och nackdelar med att ha bunden och/eller rörlig ränta. 

Fördelar med rörlig ränta
Ska du lösa lånet inom en snar framtid, till exempel för att du planerar att flytta, kan rörlig ränta (tremånadersränta) vara att föredra eftersom det då inte kostar något att lösa. Om ett bundet lån behöver lösas in i förtid kan du behöva betala en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

Fördelar med bunden ränta
Väljer du en längre bindningstid vet du exakt vilken ränta du ska betala varje månad under den tiden. Du kan även dela upp bolånet i flera delar och binda på olika löptider för att din ekonomi ska bli mindre sårbar om räntorna stiger. På så sätt minskar du risken för att behöva välja en ny räntebindningstid för hela lånet vid ett enskilt tillfälle när räntorna kanske är högre.

Tips! I Handelsbankens app kan du se riskfördelning på dina bolån.

ränteartikel riskfördelning i appen handelsbanken.se

9. Kan jag säkra min bolåneränta på något sätt?

Du kan räntesäkra din bolåneränta. Räntesäkring innebär att du i förväg - inför en kommande utbetalning eller villkorsändring - kan få den räntenivå som gäller dagen då du tecknar räntesäkringen. Du hittar räntesäkring i internetbanken under lån.

Logga in och räntesäkra Öppnas i nytt fönster

10. Hur räknar banken på bolån? 

Vi använder ett verktyg som heter bokalkylen där vi räknar ut hur mycket du har kvar att leva på efter att hushållets totala löpande kostnader är betalda. I beräkningen ingår boendekostnader som amortering, ränta, driftskostnad och hemförsäkring. Vi räknar även med en så kallad kalkylränta, för att ta höjd för att du ska klara en eventuell räntehöjning. Kalkylräntan är för närvarande 7 %.

Levnadskostnaderna i bokalkylen utgår från ett schablonbelopp från Konsumentverket. Utifrån hur många vuxna och barn som finns i hushållet beräknas kostnader för till exempel mat, kläder, hemutrustning och övriga förbrukningsvaror.

När vi får en låneansökan tittar vi även på anställningsform (fast anställd, studerande, föräldraledig). Men anställningsformen behöver inte vara avgörande. Ibland kan man till exempel ta hjälp av en förälder som medlåntagare för att komma in på bostadsmarknaden.

Alla har olika förutsättningar och hos oss i Handelsbanken får man alltid en individuell bedömning av just sin specifika situation och sina ekonomiska förutsättningar.

Få koll på din boendeekonomi

Längd: 9:15 min

Bolånekollen är ett program för dig som vill få koll på det som påverkar din boendeekonomi, till exempel bolåneräntor, inflation och bostadspriser. 

I senaste avsnittet pratar vi om Riksbankens besked och vad det innebär, hur ska man göra med amorteringar och vad finns det för fördelar och nackdelar med dagens bostadsmarknad?

Du kanske vill läsa mer om detta

partner looking at apartment - Handelsbanken.se

Aktuella boräntor

Läs mer om hur bolåneräntor funkar och se vår aktuella listränta och genomsnittliga ränta.

Handelsbanken.se

Hur väljer man bolåneränta?

Vilken bindningstid? Fast eller rörlig ränta? Tips inför att du ska välja eller se över bolåneräntan.

Handelsbanken.se

Tipsen som sparar energi

Det finns massor att göra för att minska din elförbrukning och minska kostnader.