Amortering kan vara tufft, men bra

Vad gäller egentligen kring amortering och hur ska man tänka? Vår expert på boendeekonomi Elin Fornbrandt svarar på vanliga frågor om amortering.

Måste jag betala av på mitt bolån? 

– I Sverige har vi ett amorteringskrav som reglerar hur mycket du måste amortera på ditt bolån. Det innebär att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva betala av 1-3 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. 

– Att amortera kan vara tufft i det här läget, men det har flera fördelar. Genom att amortera sjunker dina räntekostnader på sikt. Det kan ses som ett riskfritt sparande eftersom din skuld minskar. Du får en ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras till exempel vid arbetslöshet, sjukdom eller när du går i pension. Samtidigt är det alltid viktigt att ha en buffert, gärna motsvarande två månadslöner efter skatt, för oförutsedda utgifter eller tillfälliga inkomstbortfall. 

Kan jag sänka mitt amorteringskrav genom att omvärdera min bostad? 

Belåningsgraden beräknas utifrån det så kallade amorteringsgrundande värdet och den påverkar hur mycket du måste amortera varje månad. När du tar ett bolån sätts ett amorteringsgrundande  värde som motsvarar bostadens marknadsvärde vid den tidpunkten. Det amorteringsgrundande värdet ligger fast i fem år, även om det faktiska marknadsvärdet förändras under tiden. När de fem åren har gått har du möjlighet att kontakta banken för en omvärdering av bostaden, och en eventuell höjning av det amorteringsgrundande värdet. 

Kan jag pausa min amortering? 

– Ibland blir inte livet som vi tänkt och det kan förstås drabba hushållets ekonomi. En pausad amortering kan vara det som behövs för att det ska gå runt. En möjlighet bankerna har, enligt Finansinspektionens regelverk, är att ge amorteringslättnad eller en amorteringspaus, men då måste det finnas särskilda skäl. Hushållets ekonomiska förutsättningar måste ha försämrats väsentligt sedan lånet togs. Till exempel är inte högre boränta eller generellt lägre marginaler i sig särskilda skäl, enligt myndigheten. 

När kan det då bli aktuellt? 

– De vanligaste anledningarna handlar om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Det finns inget uttalat minsta belopp för hur mycket kostnaderna ska ha ökat utan långivaren gör alltid en individuell bedömning. Ett hushåll ska vara kraftigt påverkat av kostnadsökningar som resulterat i att hushållets ekonomiska marginaler krympt markant.  

Elin Fornbrandt är expert på boendeekonomi i Handelsbanken

Elin Fornbrandt, expert på boendeekonomi i Handelsbanken.

Du kanske också vill läsa

Par som budgeterar i köket.

Amortera extra eller spara istället?

Vill du göra en förändring i hur du fördelar pengar mellan amortering och sparande? Läs våra tips och råd och hitta rätt utifrån ditt behov.

Kvinna läser på sin laptop.

Räntans påverkan på din ekonomi

Här kan du läsa om varför ränteläget ser ut som det gör, hur prognosen ser ut framåt och vad du kan göra för att trygga upp din ekonomi.

Ett par diskuterar belåningsgraden för deras nya boende.

Få koll på belåningsgraden

Belåningsgrad visar hur mycket du har lånat i förhållande till din bostads värde och påverkar bland annat hur mycket du behöver amortera.