Varför ska man ha tjänstepension?

Missa inte bra personal för att något saknas i jobberbjudandet. Vi hjälper dig att hitta rätt pensionslösning för dig och ditt företag.

En trygghetsförmån för dig och dina anställda

Tjänstepesnion har blivit alltmer uppmärksammat i Sverige, särskilt under ekonomiskt osäkra tider då personligt sparande kanske hamnar i skuggan av andra utgifter. I sådana perioder blir behovet av ekonomisk trygghet ännu mer påtagligt, och arbetsgivare som erbjuder tjänstepension kan locka till sig och behålla kvalificerad personal. 

Enligt Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken, är det en nödvändighet för arbetsgivare att tänka på tjänstepension om de vill attrahera framtidens arbetskraft eller behålla duktiga medarbetare.

- Tjänstepensionen handlar inte bara om att skapa en ekonomisk trygghet för framtiden, utan den kan också fungera som en försäkring mot oväntade händelser i livet, oavsett ålder eller situation, säger Martin. Han understryker också vikten av att koppla en försäkring till sparandet, vilket innebär att försäkringsbolaget tar över betalningen av sparpremien om man skulle bli långtidssjukskriven, och därigenom säkerställer att sparandet fortsätter även under svåra tider.

Men innan du tecknar tjänstepesnion är det viktigt att förstå vad det innebär och vilka fördelar det medför. 

Vad är tjänstepension och vilka fördelar finns det?

Tjänstepension är en extra pension utöver den allmänna pensionen som anställda kan få från sina arbetsgivare. Om dina anställda inte har tjänstepension eller privat pensionssparande får de endast allmän pension från staten.

Tjänstepensionen är en viktig förmån för att attrahera och behålla personal, samtidigt som den skapar trygghet för befintliga medarbetare. Den kan kompletteras med försäkringar för att skydda både medarbetare och verksamheten vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Dessutom utgör tjänstepensionen en betydande del av den framtida pensionen och är förmånlig genom avdragsgilla premier för företaget, vilket gör det till ett fördelaktigt sparande för både ägare och anställda. 

Handelsbanken.se
Oavsett vilken bransch eller hur stort ditt företag är, kan vi hjälpa dig att hitta en tjänstepensionslösning som passar just ditt företag.

"Utan tjänstepension riskerar man en låg pension, vilket inte ger rätt ekonomiska förutsättningar för ett tryggt och aktivt liv efter yrkeslivet"

Malin Henningsson, företagsrådgivare Handelsbanken

Hur får man tjänstepension som egenföretagare?

För de allra flesta av oss består pensionen av tre delar; allmän pension (inkomstpensionen samt premiepensionen), tjänstepension som du får från jobbet och så eventuellt privat pensionssparande. Men du som är företagare har ett eget ansvar att tjäna in till pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet och att sätta av till ett sparande som motsvarar tjänstepensionen du skulle fått som anställd. 

Som egenföretagare sparar du själv ihop till din tjänstepension och lägger till de trygghetsförsäkringar som du behöver. Hos oss hittar du alla delar som du behöver för att få samma trygghet som anställda har. Vi kan hjälpa dig med pensionsförsäkring, sjukförsäkring och familjepension säger Malin Henningsson, företagsrådgivare Handelsbanken 

Hur kan man spara till tjänstepensionen?

Du kan antingen välja att en förvald placering eller att att du väljer fonder själv. 

För dig som inte vill välja själv passar vår entrélösning, en förvald placering. Det innebär att vi väljer ut fonderna åt dig, och hjälper till att omplacera kapitalet till tryggare placeringar när du närmar dig pension.

Som arbetsgivare styr du över premienivån och dina medarbetare får själva välja fonder. De kan välja mellan Handelsbankens egna fonder och utvalda fonder från ledande förvaltare. 

Hur kan Handelsbanken hjälpa mig?

Handelsbanken erbjuder rådgivning för att underlätta tecknandet av tjänstepension. Det kan inkludera att skapa skräddarsydda pensionsplaner som passar företagets behov och budget. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 

Martin björgell pensionsexpert - Handelsbanken.se
Martin Björgell, pensionsexpert Handelsbanken
Handelsbanken.se
Malin Henningsson, företagsrådgivare Handelsbanken Kungsträdgården

Frågor och svar

Boka tid för rådgivning

Handelsbanken.se

Får alla tjänstepension på ditt företag?

Tjänstepension är en viktig personalförmån och en värdefull investering som skapar en grundtrygghet. Kostnaden är dessutom avdragsgill.

Prata med oss, vi hjälper dig att hitta rätt pensionslösning som passar för ditt företag och dina anställda. Dessutom har vi digitala tjänster som gör det enkelt att administrera, så att du kan koncentrera dig på annat.

Du kanske även är intresserad av

- Handelsbanken.se

Kronan svagast i klassen?

Många företagare behöver höja sin lön, för att inte missa pensionspengar, efter höjningen av basbeloppen den 1 januari.

Handelsbanken.se

Behöver du expandera ditt företag?

Genom att se vilka olika finansieringsalternativ som finns kan du förbereda dig för företagets nästa nivå.  

Handelsbanken.se

Låt ditt företag växa - inte riskerna

Har du klart för dig vilka risker ditt företag kan utsättas för samt vilka regler som ni behöver följa?