Risk och regelverk, hur ska man tänka?

Att driva företag innebär ett stort ansvar. Har du klart för dig vilka risker ditt företag kan utsättas för samt vilka regler som ni behöver följa?

Förstå riskerna – låt rådgivaren hjälpa dig

Att driva ett företag är både spännande och utmanande. Med en uppsjö av uppgifter att hantera kan det vara lätt att glömma bort eller underskatta de potentiella risker som kan påverka din verksamhet. För att säkerställa att ditt företag går så bra som möjligt är det avgörande att förstå och hantera dessa risker samt att följa relevanta lagar och regler. 

När det gäller vilka risker man måste förhålla sig till som företagare kan dessa variera beroende på bransch och verksamhet. Några av de vanligaste riskerna kan vara:

 • Affärsrisker: Dessa är risker som är kopplade till den generella verksamheten och dess bransch. Det kan inkludera förändringar i marknadsförhållanden, efterfrågan på produkter eller tjänster, konkurrens, och regleringar.
 • Operationella risker: Dessa risker uppstår från interna processer, system eller mänskliga misstag inom organisationen. Det kan inkludera fel i processer, tekniska problem, personalfrågor eller bristfällig internkontroll.
 • Finansiella risker: Dessa är risker som är kopplade till företagets ekonomi och finansiella ställning. Det inkluderar risker relaterade till skuldsättning, kreditvärdighet, och ränteförändringar.

Hur kan man minimera sina risker?

Som företagare finns det flera strategier för att riskminimera och hantera potentiella risker. Här är några viktiga åtgärder:

Försäkringar
Teckna relevanta försäkringar för din verksamhet, inklusive företagsförsäkringar, ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar. Detta kan skydda företaget mot ekonomiska förluster till följd av olyckor, skador eller stämningar.

Diversifiering
Undvik att förlita dig för mycket på en enda intäktskälla. Genom att diversifiera din affärsverksamhet kan du minska risken för ekonomiska förluster om en intäktskälla minskar eller försvinner.

Riskbedömning och planering
Utför regelbundna riskbedömningar för att identifiera och utvärdera potentiella risker för din verksamhet. För att minska eventuella risker erbjuder vi dig att tillsammans se över ditt företags behov. 

Med vår ränteriskhantering kan du minska risken för ökade kostnader för företagets krediter. Vi har flera lösningar som gör att du vet vad din framtida räntekostnad kommer att bli och därmed får du ett mer förutsägbart resultat. 

Valutariskhantering hjälper dig att säkra växelkurser i förväg, skydda mot oväntade kostnader och förluster i samband med valutarörelser. Gör du mycket affärer i samma valuta kan det vara en bra idé att öppna ett valutakonto. Då undviker du onödiga växlingsavgifter och minskar kursrisken.

Handelsbanken.se
Som företagare finns det flera strategier för att minimera och hantera potentiella risker.

Ekonomisk plan
Ha en noggrann budget och ekonomisk plan för att säkerställa att företaget har tillräckligt med likviditet för att hantera eventuella ekonomiska svårigheter eller oväntade kostnader. 

Starka rutiner
Implementera interna kontroller och rutiner för att säkerställa att företagets resurser används effektivt och att risken för bedrägeri eller förluster minimeras.

Hållbarhet och socialt ansvar
Gör din verksamhet mer hållbar och ta socialt ansvar. Det hjälper till att hantera risker med miljö och samhälle, skyddar ditt företags varumärke, bygger starka relationer med kunder och säkerställer att ditt företag håller i längden genom att möta det växande kravet på ansvarsfullt företagande.

Utforska lagar och regelverk

Förutom att man behöver hålla kolla på vilka risker som finns bör man som företagare också vara väl informerade om gällande lagar och regler inom sin bransch, upprätthålla korrekt dokumentation och följa etiska affärsprinciper.

En grundläggande förutsättning för varje företagare är att vara medveten om de lagar och regler som påverkar deras verksamhet. Genom att få en klar överblick över dessa kan du undvika juridiska problem. För att utforska vilka lagar och regler som gäller för ditt företag kan du:

 • Anlita en juridisk expert inom din bransch för att få skräddarsydd rådgivning.
 • Sök information från offentliga källor som myndigheternas webbplatser eller databaser, för att få information om specifika lagar och regler som gäller för din bransch eller verksamhet.
 • Bygg ett nätverk genom att ansluta dig till branschorganisationer eller nätverk för vägledning och resurser.
 • Utbilda dig själv genom att delta i utbildningar och kurser inom företagsjuridik och efterlevnad för att öka din kunskap.

"Vi erbjuder vägledning för att hjälpa er hantera risker och regler på ett effektivt sätt"

-
Angela Holm Verzola, företagsrådgivare Handelsbanken i Borlänge

3 tips för framgångsrik riskhantering

 1. Riskminimering:
  Genom att identifiera och utvärdera potentiella kan du vidta åtgärder för att minimera deras påverkan. Detta kan innebära att diversifiera din affärsverksamhet, investera i säkerhetsteknik eller teckna försäkringar.
 2. Förstå Regelverket:
  Ta dig tid att sätta dig in i de lagar och regler som styr din bransch, inklusive regler kring arbetsmiljö, skatter och dataskydd (som GDPR). Att ha en god förståelse för regelverket är avgörande för att undvika böter och andra konsekvenser av att bryta mot lagen.
 3. Rådgivning och Stöd:
  Glöm inte att du kan dra nytta av professionell rådgivning för att navigera genom risker och regelverk. Handelsbanken erbjuder expertis inom områden som exempelvis för att hjälpa dig att fatta bra beslut och minimera riskerna för din verksamhet.

Frågor och svar

Boka tid för rådgivning

Handelsbanken.se

Låt ditt företag växa - inte riskerna. Att driva företag innebär ett stort ansvar och det kan vara svårt att sätta sig in i de risker som kan uppstå. För att få rätt lösning på plats för företagets affärer är det viktigt att kartlägga riskerna. 

Boka rådgivning på ditt lokala bankkontor om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Du kanske även är intresserad av

Handelsbanken.se

Maxa pensionen

Många företagare behöver höja sin lön, för att inte missa pensionspengar, efter höjningen av basbeloppen den 1 januari.

Handelsbanken.se

Behöver du expandera ditt företag?

Genom att se vilka olika finansieringsalternativ som finns kan du förbereda dig för företagets nästa nivå.  

Handelsbanken.se

Ska du lämna över?

Ägarbyte eller generationsskifte? Här är sju tips för dig som företagare.