Företagsrådgivare tillsammans med kund som diskuterar ägarbyte och generationsskifteFöretagsrådgivare tillsammans med kund som diskuterar ägarbyte och generationsskifte

Generationsskifte för företag

Planera företagets framtid: ekonomi, juridik, skatter och relationer. Här är några viktiga punkter att tänka på och hur vi kan hjälpa dig.

Läs rådgivarens tips

Att genomföra ett ägarskifte – genom försäljning eller generationsskifte –  i ditt företag är en komplex och strategisk process som kräver noggrann planering. För att hjälpa dig navigera genom denna utmaning, kommer här ett par tips för dig som företagare. 

1. Nulägesanalys

Innan du går vidare med ett ägarskifte är det klokt att först göra en grundlig utvärdering av företagets nuvarande situation. Detta inkluderar bland annat en analys av företagets ekonomi, tillgångar och skulder, organisation och marknadsposition.

2. Framtidsvision

Med nulägesanalysen på plats blir nästa steg att formulera mål och visioner för företagets framtida utveckling. Skapa en affärsplan med tydliga och kvantifierbara mål för de närmaste åren samt ambitioner på längre sikt. För de mer närliggande målen är det värdefullt att bl.a. göra en bedömning av vilka investeringsbehov som kan uppstå och hur dessa investeringar ska finansieras. 

3. Tänk på skatter och juridiska aspekter

Planera ditt generationsskifte i god tid så får du större möjligheter att själv styra överlåtelsen och planera för skattesituationen. Den formella juridiska formen för överlåtelsen är viktig och de skattemässiga konsekvenserna kan bli olika för en lång tid framåt. Det kan innebära att nästa ägare har behov av finansiering och du av bra placeringsmöjligheter

Handelsbanken.se
Planera ditt generationsskifte i god tid så får du större möjligheter att själv styra överlåtelsen och planera för skattesituationen.

4. Utveckla en successionsplan

En framgångsrik övergång kräver en tydlig och genomtänkt successionsplan. Detta innebär att identifiera potentiella efterträdare och utvärdera deras kompetens, engagemang, lämplighet och vilja för att leda företaget. Är det flera delägare som ska ta över bolaget är det en god idé att med hjälp av en bolagsjurist förbereda ett aktieägaravtal vilket reglerar en rad viktiga saker, som exempelvis rätten att sälja sin andel av företaget eller att köpa ut andra delägare om samarbetet inte fungerar.

5. Kommunicera med relevanta intressenter

Skapa en strategi för hur ägarskiftet ska kommuniceras för att hantera förväntningar och minimera oro och osäkerhet hos relevanta intressenter såsom anställda, kunder och leverantörer.

6. Få extern expertis och stöd

Att navigera genom ett ägarbyte eller generationsskifte kan vara överväldigande, och det är viktigt att få extern expertis och stöd för att säkerställa en smidig och framgångsrik övergång. Din företagsrådgivare kan fungera som en koordinator och sätter samman ett team av specialister utifrån just ditt behov. 

"Vi på Handelsbanken erbjuder vägledning och erfaren rådgivning för att säkerställa en smidig övergång för ditt företag" 

Anders Rönngren, företagsrådgivare 

Hur kan Handelsbanken hjälpa mig?

Genom hela processen erbjuder vi stöd och fungerar som ett bollplank för att ge dig de svar du behöver kring finansieringen av överlåtelsen och hanteringen av de pengar som blir över. Vi ser också till att erbjuda lösningar som passar din verksamhet både idag och i framtiden, så att du kan känna dig trygg och väl förberedd för vad som komma skall.

"Tydliga mål och visioner för ditt företag är avgörande för ett lyckat ägarbyte eller generationsskifte."

-
Anders Rönngren, företagsrådgivare, Handelsbanken i Kista

Mer att tänka på vid ett generationsskifte

 • Planera i god tid
  En av de viktigaste delarna att ta i beaktning är att ett lyckat generationsskifte oftast tar tid. Se till att ta beslut om generationsskiftet flera år innan det faktiskt händer.
 • God ekonomisk insyn    
  Det är viktigt att det finns en god övergripande insyn i organisationens ekonomiska situation.
 • Anpassa efter din situation
  Analysera ditt företags situation och ta beslut som grundar sig i företagets bästa. 
 • Tydliga avtal
  Teckna tydliga avtal för att undvika missförstånd och potentiella konflikter.

Frågor och svar

Boka tid för rådgivning

Handelsbanken.se

Att sälja eller lämna över ett företag kräver både tid och planering. Vi hjälper dig att genomföra ett ägarskifte på ett sätt som matchar dina specifika behov.

Glöm inte att som kund hos oss kan du få värdefull rådgivning och stöd genom hela processen. 

Kontakta ditt bankkontor för att boka en tid med en av våra experter inom företagsrådgivning.

Du kanske även är intresserad av

Handelsbanken.se

Maxa pensionen

Många företagare behöver höja sin lön, för att inte missa pensionspengar, efter höjningen av basbeloppen den 1 januari.

Handelsbanken.se

Behöver du expandera ditt företag?

Genom att se vilka olika finansieringsalternativ som finns kan du förbereda dig för företagets nästa nivå.  

Handelsbanken.se

Har du koll på löneväxling

En attraktiv förmån för högavlönade anställda som inte kostar arbetsgivaren något.