Ett försiktigt driv ger nya affärer

Vår företagsrådgivare ser ett driv på marknaden trots det ekonomiska läget. Men det är klokt att vara förberedd för olika verkligheter. Se hans tips!

Var förberedd för olika ekonomiska verkligheter

Företagsdriv trots lågkonjunktur

Henrik Fahlström är företagsrådgivare på Handelsbanken i Jönköping, och upplever att det startas många nya bolag trots det ekonomiska läget. Men samtidigt märker han av en mer allmänt avvaktande inställning på den lokala marknaden idag, mot för några år sedan. Efter en lång tid av onormalt låga räntor har nuvarande mer ”historiskt sett normala” räntenivåer gett många företag ökade kostnader. 

De utmanande tiderna till trots så kan Henrik inte se någon nämnvärd ökning i antalet konkurser. Han berättar att det exempelvis varit stopp i fastighetsbyggandet, men att man nu kan skönja en större optimism i branschen. 

Andra typer av frågor från företagskunder

Många företag tvingas dock anpassa sig till en vardag med osäker orderingång och ökad aktiv kundbearbetning. Han märker att det är andra frågeställningar bland företagskunderna i och med detta som till exempel hur de kan hantera olika typer av risker

– Räntan var knappt en fråga för några år sedan, men idag när man ser över sina kostnader så är räntan också en större del av utgifterna, säger Henrik Fahlström. 

En förhandling ska ge bra resultat för båda parter

Henrik förstår att kunderna kan tycka att räntan är hög, men vill samtidigt hålla fram att även bankerna har andra krav på sig från exempelvis Finansinspektionen. Då vi inom Handelsbanken sätter räntan för olika finansieringslösningar utifrån individuella förutsättningar så strävar han efter att i alla förhandlingar trots allt få igenom ett bra erbjudande för båda parter. 

– Vi är ju samarbetspartners till våra kunder, och den individuella räntesättningen baseras på bland annat kassaflöde och bransch. Jag upplever att kunderna förstår vårt perspektiv, med det sagt så är det naturligt att kunderna söker fördelaktiga villkor för dem, fortsätter Henrik. 

Den lokala företagsmarknaden i Jönköping präglas av ett strategiskt bra läge mellan storstadsregionerna. Längs E4:an ligger stora centrallager på rad. I de centrala delarna av staden finns många tjänsteföretag, och utanför city hittar man exempelvis flera verkstads- och fastighetsbolag. Henrik utesluter inte att vi kommer se fler effekter av marknadsläget då vi relativt nyligen kommit ut ur en stark högkonjunktur, men han vill ändå lyfta fram de positiva tendenser han ser. 

Hållbarhetsarbete kan reducera kostnader i långa loppet

– Jag tycker faktiskt att det är ett himla driv i företagen häromkring. Det startas exempelvis fler bolag än vad jag trodde, givet att vi befinner oss i en lågkonjunktur, säger han. 

Henrik ser också ett växande fokus på hållbarhet hos företagen i regionen. Att ställa sig frågan om vilken affärsutveckling företaget har utifrån ett hållbarhetsperspektiv är något han uppmuntrar alla att göra. Det handlar exempelvis om att vara en attraktiv arbetsgivare, man han spår också att banker och andra finansiärer kommer att ställa större krav på just hållbarhet framöver. 

– Några kanske förknippar hållbarhetssatsningar med ökade kostnader, men i det långa loppet kan ett aktivt hållbarhetsarbete reducera kostnader och bidra till ökade intäkter, avslutar Henrik. 

Tips från rådgivaren

Handelsbanken.se

"Jag tycker faktiskt att det är ett himla driv i företagen häromkring"

Henrik Fahlström, företagsrådgivare, Handelsbanken.

Rådgivarens tre tips till företagare

 1. Prognostisera mera

  I utmanande perioder kan det vara klokt att förbereda sig på olika ekonomiska verkligheter. Gör exempelvis ett ”worst case-scenario” och ta höjd för hur ni anpassar verksamheten därefter. Revidera allt eftersom. 

 2. Spara långsiktigt

  Att aktivt bygga upp en sparbuffert är väl kanske det äldsta tricket för att överleva sämre tider. Inte desto mindre är det också en av de absolut mest effektiva metoderna för att bygga starka företag som står emot tillfälliga svackor.

 3. Tänk hållbart

  Större aktörer inom alla branscher satsar idag stenhårt på hållbarhet. För att vara relevant framåt behöver hållbarhet vara en del av erbjudandet mot marknaden. På kan du mäta företagets klimatavtryck.

Hållbarhetskollen

En tom väg i ett skogslandskap.

Hur stor klimatpåverkan har ditt företag?

Tillsammans med GoClimate erbjuder vi Hållbarhetskollen, ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att komma igång med ert hållbarhetsarbete.
 • Mätning baserad på företagets bokföring

 • Strukturerad sammanställning över verksamhetens utsläpp

 • Förslag på hur utsläppen kan minskas

Du kanske också är intresserad av

Företagarnas nya VD.

Intervju med Företagarnas nya VD

Krångliga regelverk och höga arbetsgivaravgifter. De utmaningarna vill Företagarnas nya vd Benjamin Dousa lösa för att stärka svenska företag.

Två kvinnor går igenom bokföringen.

Får du betalt i tid?

Konkurserna fortsätter att öka och då gäller det att säkerställa dina kunders betalningsförmåga. Här är siffrorna att hålla koll på.
En lagerlokal.

Stort intresse för återbruk 

Att minska svinnet och öka återbruket. Det är målet när flera konkurrerande bolag startade butik för återbruk av byggvaror.