Vad är ekonomistyrning?

Med smart ekonomistyrning lär du dig hantera företagets verksamhet på ett strategiskt sätt för att kunna uppnå de satta målen.

Ekonomistyrning för nybörjare

Vad är ekonomistyrning?

Att driva ett företag är som att jonglera med många bollar samtidigt, och ekonomistyrning är en av de viktigaste bollarna i luften. Men vad är egentligen ekonomistyrning och varför är det så viktigt, särskilt för nya företagare?

Målen med ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att hantera och kontrollera företagets verksamhet på ett strategiskt sätt mot olika mål, både ekonomiska och icke ekonomiska mål. Exempel på mål kan vara ett visst resultat, viss lönsamhet, nöjdare kunder eller nöjdare medarbetare. Ekonomistyrning innefattar allt från budgetering och bokföring, till analys av ekonomisk data – så att du som företagare kan fatta kloka och välinformerade beslut.

För nya företagare kan ekonomistyrningens alla olika delar kännas som en överväldigande uppgift, men det är som att ha en karta när du reser – den hjälper dig att hålla koll på vart du är på väg och gör att du kan undvika fallgropar längs vägen. Förut var fokus i ekonomistyrningsarbetet kostnadskontroll, men med tiden har begreppets betydelse vidgats. 

I ekonomistyrningsarbetet idag räknas många olika delar av företagandet in som exempel: planering, kalkyler, mätningar, kontroller, intäkter och kostnader, hantering av kassaflödet, budgetering och uppföljning av budget. 

När du ser på ditt företags alla ekonomiska händelser och drar slutsatser från dessa så ger ekonomistyrningen vägledning framåt.  

Varför är ekonomistyrning viktigt?

 1. Överblick och kontroll
  Du får en tydlig överblick över ditt företags ekonomi. Det hjälper dig att förstå var dina pengar kommer ifrån och vart de går. 

 2. Fatta rätt beslut
  Genom att analysera de ekonomiska data du har, så kan du fatta kloka beslut för företagets framtid. Du kan till exempel minimera risker och maximera möjligheter

 3. Planering och mål
  Med ekonomistyrning kan du sätta upp realistiska ekonomiska och icke-ekonomiska mål för ditt företag. Du kan göra en budget som fungerar och du får en plan att följa som kan leda dig till framgång. 

3 sätt att styra inom ekonomistyrning

Ofta kombineras tre olika sätt för ekonomistyrning för att få kontroll och överblick. 

 • Handlingsstyrning som styr personalens agerande. Till exempel hur regelverk och processer följs. Ta reda på vilka handlingar som hjälper ditt företag att nå sina mål. 

 • Personalstyrning, där medarbetarna har ansvar både som individer och i grupp. Viktigt att målen här inte är otydliga. 

 • Resultatstyrning, som fokuserar på resultat och måluppfyllelse. Där olika avdelningar kan ha olika mål att uppnå. 

Kombinera för bästa effekt

Att kombinera de olika styrsätten är vanligt och oftast mer lyckat än att bara fokusera på ett styrsätt. 

3 skäl för ekonomistyrning

 • En grund för ekonomisk strategi
 • Överblick och kontroll - underlag för beslut
 • Hjälp för planering och för att uppnå företagets mål

Olika styrmedel inom ekonomistyrning

Benchmarking

Jämför prestandan i ditt företag med andra företag i samma bransch.

Budgetering

Att lägga en budget är en viktig del av ekonomistyrningen. En plan för företagets ekonomiska händelser.

Internredovisning

Viktig information om ett företags verksamhet hittar man i internredovisningen. 

Kalkylering

Bearbetningen av finansiella data blir en viktig grund för beräkningar och beslutsunderlag.

Prestationsmätning

Hur har det gått med det som redan gjorts?

Riskhantering

Ett företags ekonomi är en viktig del när riskanlyser görs. Den bör tas med i ekonomistyrningen.

Standardkostnader

Jämför med faktiska kostnader och få hjälp i beslutsfattandet.

Frågor och svar

Du kanske också är intresserad av

En man och en kvinna arbetar tillsammans

Vässa företagets rutiner

 I många fall kan företag frigöra stora belopp, ibland flera miljoner – genom bättre rutiner för fakturering.
En företagare planerar att bilda aktiebolag

Enskild fima eller aktiebolag? 

För företagare med enskild firma är det ofta fördelaktigt att ombilda och starta aktiebolag. Men när är det bättre med enskild firma?

Handelsbanken.se

Kreativa medarbetare ger framgång

De flesta företag behöver förnyelse, men hur gör man? Se expertens 5 tips som kan öka innovationen i företaget.