Kronan svagast i klassen?

Vad styr kronans värde och vilka effekter får en svag krona på ekonomin? Vår chefsekonom reder ut hur det fungerar.

Hur ekonomin påverkas

Varför är den svenska kronan så svag just nu?

– Kronan halkade efter redan under fjolåret. Skakiga marknader har historiskt varit en dåligt för den svenska valutan. 2022 var inget undantag och under hösten försvagades kronan mot euron när den europeiska centralbanken förväntades höja räntan mer än Riksbanken. En ytterligare faktor är Sveriges höga räntekänslighet, med stor skuldsättning bland hushåll, vilket utländska investerare nog ser som en ökad risk med Sverige. 

– Men det handlar också om att dollarn stärkts. De flesta västvalutor har försvagats mot dollarn den senaste tiden. Och det finns fler skäl till det. Den amerikanska centralbanken har höjt räntan mer och snabbare än andra centralbanker vilket lockat investerare till USA. USA har också relativt sett gynnats av höga oljepriser och geopolitisk osäkerhet lockar till investeringar i dollar som den stora ”reservvalutan”. 

Vilka effekter får det på ekonomin?

– En svag krona slår åt två håll. För exporterade bolag ökar konkurrenskraften med en svagare krona vilket är bra för ekonomin. Men den andra sidan av myntet är att en svagare krona spiller över på allt möjligt som vi importerar, inklusive många insatsvaror hos företagen. Det är också en bidragande orsak till att inflationen (även rensat för energi och livsmedel) är högre i Sverige än i många andra länder. 

Hur ser ni på kronan framöver?

– Vår utgångspunkt är att kronan är undervärderad mot både euron och dollarn och att den borde förstärkas på lite sikt. Hur lång tid detta tar påverkas bland annat av den aktuella konjunkturcykeln, inflationsutvecklingen och centralbankernas styrräntor. Så länge osäkerheten kring konjunkturen består, och så länge inflationsbekämpningen och räntor i olika grad avviker från det normala i olika länder kommer kronan vara svag. Först när riskaptiten på marknaden stabiliseras ser vi en gradvis förstärkning. 

– Våra prognoser är att en euro i slutet av 2025 kostar 10,20 kronor och en dollar 8,70 kronor. Det finns också sådant som talar för en trendmässig förstärkning efter det. Då är det mer strukturella faktorer som avgör.

Vad bestämmer ett lands växelkurs?


Kort sikt

  • Kapitalflöden
    Ränteskillnader

  • Relativ konjunkturutveckling

  • Osäkerhet


Lång sikt
(jämvikt, ca 5 års sikt)

  • Strukturella faktorer såsom relativ produktivitet,  bytesbalans och bytesförhållande 

  • Genomsnittlig inflation relativt handelspartner

Boka rådgivning

Kvinna i en kontorsmiljö - rådgivning

Vi hjälper dig att se över dina risker

Låt ditt företag växa – inte riskerna. Att driva företag innebär ett stort ansvar och det kan vara svårt att sätta sig in i de risker som kan uppstå. För att få rätt lösning på plats för företagets affärer är det viktigt att kartlägga riskerna. 

Boka rådgivning på ditt lokala bankkontor så kan våra kunniga rådgivare hjälpa dig och ditt företag. 

Du kanske också är intresserad av

Sparprofilen Günther Mårder.

Fyra sätt att rusta företaget

Sparprofilen Günther Mårder ger fyra tips på hur företag kan navigera i lågkonjunktur. 

Människor i en kontorsmiljö

Tips från företagsrådgivaren

Många företag står inför utmanande tider nu när konjunkturen förändras, vad kan du göra?

Handelsbanken.se

Koll på konjunkturen?

Vad händer när ett land går igenom en lågkonjunktur? Här kan du läsa och lära mer.