Håll i pengarna − bättre tider kommer

Krångliga regelverk och höga arbetsgivaravgifter. De utmaningarna vill Företagarnas VD Benjamin Dousa lösa för att stärka svenska företag.

Företagarnas VD vill stärka svenska företag

Företagarnas VD sedan årsskiftet är Benjamin Dousa, en erfaren opinionsbildare som senast kommer från en roll som VD för tankesmedjan Timbro. Sina första månader har han hunnit träffa flera hundra svenska företagare och fångat upp vad som tynger dem – vilket till stor del är krångliga regelverk. 

– Den regelbörda som finns i Sverige tar pengar, energi och livsglädje från företagare. Låt företagen lägga sin kraft där de gör nytta i stället. Många regler kan man antingen osthyvla eller helt ta bort, säger han. 

Ett exempel på problematiska regelverk är att industribolag som vill nyetablera eller expandera sin verksamhet kan behöva vänta i flera år på miljötillstånd, och behöva hantera tidskrävande plan- och byggärenden. Ett annat exempel är svårigheten för restauranger att få serveringstillstånd.   

– Det finns hundratals regler man kan förenkla eller ta bort. Politiker förstår inte riktigt vad det spelar för roll om ett ärende tar ett och ett halvt eller fyra år. Men när man måste binda mycket kapital under lång tid är det svårt för bolag att få ihop sin kalkyl, säger Benjamin Dousa.

Kompetensbrist bromsar tillväxt 

En annan het fråga för svenska företag är bristen på kompetens. En färsk undersökning från Företagarna visar att 36 procent av alla svenska företag med färre än 50 anställda ser bristen på lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Nästan hälften har behov av att nyrekrytera, men stoppas bland annat av att det är svårt att hitta folk med rätt erfarenhet och rätt attityd samt av att det kostar pengar att anställa.  

– Att få ner arbetsgivaravgifterna är en viktig fråga. Kostnaden för att anställa är högre i Sverige än i andra länder, även jämfört med övriga Norden, säger Benjamin Dousa. 

Att arbetslösheten stiger samtidigt som företag skriker efter kompetens kallar han för en paradox.  

– Någonting är felriggat. Vi behöver satsa mer på yrkesutbildningar, vilket regeringen gör nu. Men vi behöver också reformera Arbetsförmedlingen, som är en mycket ineffektiv myndighet. 

 - Handelsbanken.se
Du som driver företag ska hålla i pengarna och se ljuset i tunneln, tycker Benjamin Dousa, VD hos Företagarna.

Ljusning väntas inom handeln 

Den pågående lågkonjunkturen påverkar företag och ganska ojämnt dessutom. De sektorer som har det tuffast är handels- och byggsektorn. Inom handeln anas dock en ljusning. 

– När vändningen kommer så kommer den snabbt. Så fort räntan sänks igen vågar folk handla, säger Benjamin Dousa. 

För byggsektorn ser det mörkare ut. 

– Inom nyproduktion är det nattsvart, där är man nere på 90-talets krisnivåer sett till lönsamhet. Det kommer att ta tid innan man ser en tydlig vändning inom bygg.  

Det finns en överhängande risk att krisen skapar en permanent skada på branschen, befarar Benjamin Dousa. 

– Nu måste byggbolagen varsla, och om det vänder om några år är det inte självklart att personalen vill komma tillbaka till branschen. Det finns en oro kring detta i byggsektorn. 

Håll hårt i pengarna 

För att stötta byggbolagen efterlyser Benjamin Dousa nu ett stödpaket – och en regelamnesti vore en viktig del av ett sådant paket.  

– Det skulle verkligen göra skillnad. Byggbranschen är så starkt reglerad när det gäller exempelvis buller, dagsljustimmar och närhet till vattnet.  

Hans råd till de företagare som brottas med konjunkturläget är att vara försiktig, men samtidigt känna optimism.  

– Håll hårt i de pengar ni har. Men våga också se ljuset i tunneln, avslutar Benjamin Dousa.  

Intervju med Benjamin Dousa, Företagarnas VD.

Benjamin Dousa.

Benjamin Dousa, VD på Företagarnas.

"Det är nattsvart inom nyproduktion nu och att lätta på regelverket skulle göra skillnad."

Som en akut åtgärd efterlyser Benjamin Dousa, VD på Företagarnas, en tillfällig regelamnesti för byggbranschen. 

Du kanske också är intresserad av

Vy över Jönköping.

Nya företag trots lågkonjunktur

Vår företagsrådgivare ser ett driv på marknaden trots det ekonomiska läget. Men det är klokt att vara förberedd för olika verkligheter.
En lagerlokal.

Stort intresse för återbruk

Att minska svinnet och öka återbruket. Det är målet när flera konkurrerande bolag startade butik för återbruk av byggvaror.

Tv kvinnor sitter och jobbar på ett café.

Får du betalt i tid?

Konkurserna fortsätter att öka och då gäller det att säkerställa dina kunders betalningsförmåga. Se våra tips.