Undvik bedrägerier under semestertider

Bedragare är ofta mer aktiva under sommaren och semestertider. Se våra tips på hur du kan skydda ditt företag.

Se upp för falska mejl – ett vanligt bedrägeri

De vanligaste bedrägerierna som drabbar företag initieras oftast via falska och/eller hackade mejlkonton. Ett vanligt scenario är att exempelvis en leverantör hör av sig via mejl med nya eller ändrade kontouppgifter för betalning av en faktura. 

Ett annat vanligt bedrägeri är när en bedragare utger sig för att vara en anställd i ledande befattning, till exempel vd, och mejlar ekonomiavdelningen om en brådskande betalning och säger sig inte kunna bli nådd på något annat sätt än via mejl. 

I mejlen refererar bedragarna ofta till uppgifter från tidigare mejlkonversationer och upplevs på så vis som trovärdiga. Bedragarna kommer över uppgifterna genom att hacka mejlkonton eller köpa tillgång till hackade mejlkonton på olagliga digitala marknader. Bedragarna kan också använda sig av mejladresser som är snarlika en känd adress men där bedragarna infogat en punkt eller annat skiljetecken som mottagaren sällan lägger märke till. 

Ett tredje scenario är att bedragarna utger sig för att vara en anställd och informerar personalavdelningen via mejl om nytt kontonummer för löneutbetalningar.  

I alla ovan scenarion är syftet att någon i företaget ska utföra banköverföringar till konton som kontrolleras av bedragare. Gemensamt är också att det ofta är bråttom och att det mottagande kontonumret är nytt. 

Förhindra bedrägerier genom medvetenhet

Ett av de mest effektiva sätten för att förhindra eller skydda sig mot den här typen av bedrägeri är att utbilda personalen. Inför semestertider är det extra viktigt att till exempel sommarvikarier är medvetna om riskerna och uppmärksamma på avvikande mejl eller händelser. 

Ett annat effektivt sätt är att införa dualitet vid betalningar, vilket innebär att två medarbetare måste signera en betalning. 

Det är viktigt att medarbetare är uppmärksamma på mejl som innehåller ett brådskande betalningsuppdrag, med nya eller ändrade kontouppgifter. Ofta finns även information om att du inte kan få tag på avsändaren på något annat sätt än via mejlen. Säkerställ att nya uppgifter är korrekta genom att hitta andra kontaktvägar till avsändaren, till exempel avsändarföretagets telefonväxel.

Så skyddar du ditt och företagets information

För de vanligaste bedrägerierna  är det vanligt att bedragarna hittar information om anställda via hackade mejl och sociala medie-konton. Information kan även komma från öppna sidor på webben, som till exempel Bolagsverket, Skatteverket och sociala medier. 

Det finns ett par saker du kan göra för att skydda dig och ditt företag från att råka illa ut:

  • Använd lösenord på ett smart sätt
    Tänk på att inte använda uppgifter i lösenord som kan hittas på sociala medier, till exempel hundnamn eller fritidsintressen. Använd inte samma lösenord för flera tjänster. Aktivera inloggning i två steg, så kallad multifaktorautentisering.

  • Antivirusprogram kan minska skadan
    När falska mejl används för att komma åt känslig information eller för att ladda ner skadlig kod i IT- miljön kallas det för phishing. Ett viktigt råd är att aldrig klicka på länkar eller bilagor i mejl om det finns osäkerhet om vem avsändaren är. Anti-virusprogram kan minimera skadan om en medarbetare av misstag skulle klicka på en länk i ett falskt mejl - se till att det finns installerat på företagets datorer.

  • Incidenthantering
    Om något skulle hända är det bra att ha en plan för incidenthantering, till exempel vem på företaget som är kontaktperson och hur det eventuellt ska kommuniceras till kunder.

Frågor och svar

Du kanske också är intresserad av

En kvinna sitter vid sin dator och betraktar en räkning.

Skydda dig mot företagskapning

Oron för företagskapningar och bedrägerier ökar. Läs våra 5 tips hur du skyddar dig och ditt företag.

En kvinna som sätter upp post it-lappar på en vägg.

AI och klonade röster ett växande hot

Svenska företag utsätts för allt fler cyberattacker och IT-relaterade brott. Se tipsen för att öka IT-säkerheten.

En kvinna och en man står och pratar i en butik.

Är ditt företag rutat för kris?

Oväntade händelser som översvämningar, strömavbrott eller störda transporter? Förbered företaget med dessa enkla steg.