Fakturering för företag − allt du behöver veta

Att fakturera är en del av vardagen som företagare, men vad ska en faktura innehålla och vad är bra att tänka på vid fakturering?

Sluta klura över din faktura

Det är mycket information som måste finnas med när du ska ta betalt med faktura. Har du koll på alla 15 delar? Vi hjälper dig att lista dessa och förtydligar vilken information krävs och efterfrågas.

Vad ska en faktura innehålla?

Fakturanummer  

Varje faktura behöver ett löpnummer som är unikt. Det skrivs i en obruten nummerserie under hela ditt företags räkenskapsår, exempelvis 2024-1, 2024-2 och så vidare. För kredit- och påminnelsefaktora krävs ett unikt fakturanummer.

Faktura- och leveransdatum 

Fakturadatum innefattar det datum som fakturan skickas och leveransdatum är det datum då sålde din tjänst eller vara. Går det inte att ange ett specifikt datum för leverans kan du skriva vilken månad det var. Dessa två kan skilja sig, exempelvis om du skickar din produkt den 7 maj och fakturan skickar du några dagar senare, den 10 maj.

Kundadress

Adressen till din kund som ska betala fakturan. Uppge kundens namn och adress utan förkortningar. 

Betalningsvillkor

Villkoren för betalning för fakturan, kan handla om 30, 20 eller 15 dagar och utgår från fakturadatumet. 

Förfallodatum

Det är den sista dagen för betalning och behöver stå med på fakturan. 

Dröjsmålsränta 

Om kunden inte betalar i tid har du rätt till att begära ränta efter förfallodagen. Det behöver du meddela kunden om i förväg, om inte kunden är näringsidkare eller en myndighet. Räkna ut dröjsmålsränta: Beräknas på hela fakturans belopp inklusive moms, men ingen moms läggs till på själva räntebeloppet. Normalt fungerar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter som dröjsmålsränta, ska du som säljare ta ut högre ränta än det behöver det vara särskilt avtalat. 

Specifikation

Krävs på ditt företags faktura, noggrant specificerat, vilka tjänster eller varor som levererats, som antal och enhet. 

Pris

Skrivs exklusive moms på dina varor eller tjänster. 

Kontaktuppgifter 

Ditt företags namn, adress, telefonnummer, e-post-adress och om du har en webbsida rekommenderas stå med på fakturan. Är det ett aktiebolag du fakturerar från behöver även organisationsnummer och orten för huvudkontoret finnas med. Hela företagsnamnet och adress behöver stå med.  

Företagsnamn

Behövs till fakturamottagaren och dennes adress behöver också stå med. 

VAT-nummer 

Fungerar som ditt registreringsnummer för moms. Är ditt företag registrerat för moms innehar ditt företag ett unikt Value Added Tax-nummer och är det ett svenskt företag börjar det alltid med SE. Ditt VAT-nummer hittar du på registreringsutdraget från Skatteverket.

Bank- plusgironummer

Det nummer som betalningen ska skickas till är viktigt att ha med så att kunden ser vart betalningen ska gå. Läs mer om bankgiro.

F-skatt

Om ditt företag erbjuder tjänster behöver du uppvisa att du är godkänd för F-skatt, det gör du genom att skriva på fakturan att du har en F-skattsedel. En F-skattsedel fungerar som ett bevis för att det är företagaren (fakturautställaren) som ansvarar för att betala sociala avgifter och skatter för utfört arbete.

Momssats 

Läggs på ditt pris och ska finnas utskrivet. Det är tre olika momssatser: 25 procent (de flesta varor och tjänster), 12 procent (restaurangbesök eller matvaror), 6 procent  (konsertbesök, taxi etc.) Även om det är momsfritt ska det anges på fakturan och momsen skriver du i kronor och ören. Således blir totalbeloppet, som köparen ska betala dig: Ditt pris + moms (25/12/6 procent). 

Handelsbanken.se
Glöm inte bort att lägga till påminelseavgift och dröjsmålsränta när du skickar din påminnelse.

Olika typer av fakturor

Kreditfaktura

En kreditfaktura används när du behöver korrigera en tidigare utfärdad faktura. Det kan vara för att justera priset på varor eller tjänster, dra av rabatter eller återbetala kunden för returnerade varor. En kreditfaktura drar av beloppet från den ursprungliga fakturan. 

Utlandsfaktura

När du säljer varor eller tjänster till kunder utanför ditt eget lands gränser använder du en utlandsfaktura. Dessa fakturor måste ofta följa specifika regler och kan kräva att du inkluderar information som VAT-nummer och internationella bankuppgifter för att underlätta betalning över gränserna.

E-faktura

Istället för att skicka fysiska pappersfakturor kan företag välja att skicka en det vill säga elektroniska fakturor, vilket är snabbare och mer kostnadseffektivt. E-fakturor kan skickas via e-post eller genom användning av elektroniska faktureringsplattformar.

Autogirofaktura

Med en autogirofaktura kan du automatiskt dra pengar från kundens konto enligt en överenskommen betalningsplan. Kunden måste ge sitt godkännande för autogiro, och du behöver vanligtvis en autogirofullmakt för att kunna genomföra detta.

Pappersfaktura

En papperstfaktura skickas med posten till kunden och kan betalas antingen genom inbetalningskort eller över bankgiro. Denna metod används ofta när kunden inte har möjlighet att betala elektroniskt eller när pappersfakturor föredras av någon anledning

Hur fakturerar man?

Kvinna kollar i pärm med fakturor
Det är viktigt att inte glömma bort den egna likviditeten i bolaget. Se därför till att utskicksperioden och förfallodatumet  möjliggör när du själv vill ha in pengarna på ditt företagskonto.

När du fakturerar är det viktigt att följa några enkla steg, från skapande av faktura till ev. kravhantering av utebliven betalning. Se nedan.

Upprätta en faktura

Skapa en faktura med nödvändig information som företagets namn och adress, kundens namn och adress, fakturadatum, förfallodatum, fakturanummer och en specificering av de varor eller tjänster som levererats


Skicka fakturan till kunden

Det finns fler sätt att skicka fakturan än per post i fysiskt format, som e-post, post eller via en elektronisk plattform. Den senare, även kallat e-faktura, kan underlätta fakturahanteringen, både för dig och din kund. Det kan vi hjälpa till med. 

Följ upp betalningen

Se till att följa upp med kunden för att säkerställa att fakturan har mottagits och betalats i tid.

Om fakturan inte blir betald

I de fall din kund inte betalar fakturan som du skickat finns det några saker du kan göra.
 1. Påminnelse
  Skicka en påminnelse till kunden om den obetalda fakturan. Ibland kan det hända att kunden har missat att betala eller att betalningen av misstag har fördröjts.

 2. Förseningsavgift
  Om du har specificerat det i dina villkor kan du lägga till en förseningsavgift för obetalda fakturor som överskrider förfallodatumet. Detta kan fungera som incitament för kunden att betala snabbare.

 3. Kontakta kunden
  Om fakturan fortfarande inte betalas efter påminnelse kan du kontakta kunden för att diskutera betalningsstatusen och eventuella problem som kan ha uppstått.

 4. Inkasso
  Om alla andra åtgärder misslyckas kan du överväga att använda en inkassobyrå för att driva in skulden. Detta kan vara en sista utväg och kan innebära ytterligare kostnader.

Om det uppstår fel på en faktura, till exempel felaktig prissättning eller felaktiga uppgifter, är det viktigt att korrigera felet så snart som möjligt. Du kan utfärda en kreditfaktura för att rätta till felet och sedan skicka en ny, korrekt faktura till kunden.

Behöver du hjälp med din fakturering?

Faktureringsföretag

Du kan också överväga att anlita ett faktureringsföretag som specialiserar sig på att hantera fakturering och betalningar åt företag. De kan ta hand om hela processen åt dig, från fakturering till betalningsuppföljning.

Redovisningskonsult

Att arbeta med en redovisningskonsult kan vara till stor hjälp när det gäller att hantera fakturering och andra ekonomiska aspekter av företaget. De kan ge dig råd och vägledning för att säkerställa att din faktureringsprocess är effektiv och korrekt.

Bokföringsprogram

Många bokföringsprogram erbjuder faktureringsfunktioner som kan hjälpa dig att skapa och spåra fakturor på ett effektivt sätt.

Frågor och svar

Läs fler relaterade artiklar

Handelsbanken.se

Ekonomistyrning för nybörjare

Med smart ekonomistyrning lär du dig hantera företagets verksamhet på ett strategiskt sätt.
Handelsbanken.se

När ska deklarationen lämnas in?

Som företagare behöver du hålla koll på flera viktiga datum. Här går vi igenom olika deklarationsdatum.
Handelsbanken.se

Förberedelser inför lågkonjunktur

Här får du tips om hur du kan rusta ditt företag för lågkonjunktur och säkerställa långsiktig framgång.