Vad kostar en anställd?

Skulle ytterligare en anställd skapa nya möjligheter för ditt företag? Men innan du anställer är det bra att fundera igenom vilka kostnader det innebär.

7 kostnader när du anställer

Få koll på anställningskostnaderna

Ett företags viktigaste resurs är dess medarbetare. De är också företagets i regel största utgift. Utöver lön tillkommer en hel del andra kostnader, som till exempel pension, semesterlön och sociala avgifter. Detta är något som är reglerat i svensk lagstiftning och avtal. Genom att kalkylera för de olika kostnaderna förknippade med en anställning får du en uppskattning över den totala kostnaden och kan känna dig trygg i ditt beslut att anställa.

Så hur gör man egentligen för att räkna ut vad en anställd kostar i månaden? Låt oss gå igenom kostnaderna. 

1. Lönen - den största kostnaden

Att betala ut lön är en självklar kostnad för alla företag. Lönesättningen baseras på bland annat yrke, bransch och kompetens men också på efterfrågan. Lönen kan betalas ut som månadslön eller timlön. 

Lönen har stor betydelse för ditt företags löpande kostnad då lön före skatt (bruttolönen) även utgör underlag för att beräkna semesterlön och sociala avgifter. Nivån på lönen kan vara avgörande vid rekrytering där konkurrensen om arbetskraft är stor. För att vara en attraktiv arbetsgivare är även goda möjligheter till utveckling en viktig faktor.

2. Rätt till semesterlön

Under semestern har den anställde rätt till ersättning från dig som arbetsgivare, så kallad semesterlön. För att få betald semester måste den ha tjänats in.

Det finns tre olika sätt för att räkna ut semesterlönen, dels finns det reglerat i kollektivavtal om det finns, annars används sammalöneregeln och procentsregeln. Sammalöneregeln gäller för anställda med månadslön och procentsregeln för anställda med timlön. 

Arbetsgivaren får tillämpa generösare semesterregler och det kan också finnas andra regler i kollektivavtal som arbetsgivaren ska följa. 

Handelsbanken.se
Lönen kan vara en viktig motivationsfaktor för dina anställda.

3. Vad omfattar arbetsgivaravgifter?

Du som är arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete. Arbetsgivaravgifter består av sju olika delar: ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. 

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent.

4. Avtalsförsäkringar och tjänstepension

Har ni kollektivavtal finns det regler att följa för avtalsförsäkringar och tjänstepension. Pensionsavtal erbjuds vanligen från 22 eller 25 års ålder för kollektivavtalade planer inom privat sektor. 

Finns det inget kollektivavtal kan företaget välja att teckna egna avtal för försäkringar och pension. 

5. När ska man betala särskild löneskatt?

I vissa situationer kan du behöva betala särskild löneskatt. Det finns två huvudsakliga typer av särskild löneskatt: en som appliceras på pensionskostnader och en som appliceras på förvärvsinkomster. 

Om du har utfäst tjänstepension ska du betala en särskild löneskatt på 24,26 procent.    

6. Hjälp dina anställda hålla sig friska

Som företagare och arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en skattefri personalförmån. Storleken på bidraget bestäms av arbetsgivaren, men det kan högst vara 5 000 kronor per år (2024) och anställd enligt Skatteverkets regler.

7. Andra kostnader som påverkar

Det finns även andra kostnader utöver redan nämnda, som till exempel utrustning, kontorsmaterial och så vidare. Fundera på vad som är aktuellt för just ditt företag att ha med i beräkningen.

Exempel: så kan du räkna ut kostnaderna för en anställd

I exemplet utgår vi från att den anställde har 25 semesterdagar och att full arbetsgivaravgift betalas. Schablonen på 5 procent används för försäkringskostnaden.

Vid sammalöneregeln

 • Månadslön 40 000 *12 månader= 480 000 kronor per år
 • Semestertillägg (40 000 * 0,43 procent)* 25 dagar= 4 300 kronor
 • Arbetsgivaravgift (480 000 +4 300) * 31,42 procent = 152 167 kronor
 • Pensions- och försäkringskostnader(480 000 + 4 300)* 5 procent = 24 215 kronor*
 • Särskild löneskatt: Pensions- och försäkringskostnader*24,26 procent = 5874kr

*Pensionskostnader är avdragsgill för företaget (inom vissa regler).

Vid procentsregeln

 • Total semestergrundande lön under intjänandeåret 480 000 kronor
 • Semesterersättning 480 000 *12 procent= 57 600 kronor
 • Arbetsgivaravgift (480 000 + 57 600)* 31, 42procent =168 914 kronor
 • Pensions- och försäkringskostnader(480 000 + 57 600) * 5 procent = 26 880 kronor*
 • Särskild löneskatt Pensions- och försäkringskostnader*24,26 procent = 6 521 kronor

*Denna kostnad är avdragsgill för företaget (inom vissa regler).

Frågor och svar

Vill du få hjälp med ditt företag?

Kvinna i blomsteraffär

Bli kund på företagarnas favoritbank

Hos oss får du:

 • Skräddarsydda lösningar för olika behov.
 • Produkter och tjänster som effektiviserar företaget.
 • Tjänster och rådgivning som förenklar vardagen.

Du kanske också vill läsa

Handelsbanken.se

Få koll på ekonomistyrning

Vad är egentligen ekonomistyrning och varför är det så viktigt, särskilt för nya företagare?

Handelsbanken.se

Kreativa medarbetare ger framgång

Ivo Zander forskar på "intraprenörskap" och tipsar om fem saker som ökar innovationen i företaget.

Handelsbanken.se

Vässa företagets rutiner

I många fall kan företag frigöra stora belopp, ibland flera miljoner - genom bättre rutiner för fakturering.