Vad är ett företagsavtal?

Företagare ingår nästan dagligen olika typer av avtal. Eftersom företag inte har samma skydd som konsumenter är det viktigt att gå igenom avtalet noggrant, och veta vad det bör innehålla

Vad bör du tänka på

Avtal är benämningen på såväl muntliga som skriftliga överenskommelser. Kontrakt är alltid skriftliga. 

Att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom avtalsrätt. Men hur kan man bevisa vad som är överenskommet? Den som påstår något måste också kunna styrka att det stämmer. För att undvika framtida tvister eller missförstånd bör avtal vara skriftliga.

Vad är ett företagsavtal? 

Ett företagsavtal är ett avtal mellan två företag. 

Det saknas lagstiftning som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två företag. Företagen ska själva reglera sina mellanhavanden och det är därför viktigt att du och den andra parten skriver ner vad ni har kommit överens om. 

Vad ska ett företagsavtal innehålla?

Det kan uppstå många tvistefrågor mellan parterna när det gäller ett avtal. Var därför noga med innehållet i avtalet. 

Ange hur länge avtalet ska gälla, till exempel från och med ett visst datum, till och med ett visst datum. Det är också bra att komma överens om att avtalet kan sägas upp efter en viss uppsägningstid och skriva in det i avtalet.

Ett avtal bör reglera båda parternas ansvar, och vad som händer om någon av parterna bryter mot det ni har kommit överens om. Tänk gärna på att om ni båda gynnas av avtalet är risken mindre att någon av er upplever sig lurad.

När ni skriver sådant ni inte vill ska komma ut, var noga med sekretessen. Skriv in det i avtalet och ange vad följderna blir om det bryts.

Det är också viktigt att tänka på konkurrentsituationer. Det kan till exempel vara att den andra parten inte får sälja vidare information om ditt företag till en konkurrent, eller att ni inte får rekrytera varandras medarbetare. Tänk igenom vad som är viktigt för er, i er bransch, och skriv in det i avtalet.

Även om ni tycker att ni har tänkt på allt kan ni bli oense. Det är därför bra att skriva in i avtalet hur ni ska lösa eventuella problem. 

Handelsbanken.se
Var noga med innehållet i avtalet för att undvika tvister mellan parterna.

3 tips: 

  1. Tydliga och specifika villkor: Se till att alla villkor är klart specificerade och att det inte finns några oklarheter som kan leda till tvistemål i framtiden.
  2. Ansvarsfördelning: Definiera tydligt ansvarsområden för båda parter för att undvika missförstånd och konflikter.
  3. Avtalstid och uppsägning: Ange tydligt avtalstid och eventuella uppsägningsvillkor för att undvika oönskade bindningar eller överraskningar i framtiden.

Kan man ändra i ett avtal?

Det går oftast att ändra ett avtal, exempelvis genom att upprätta ett tilläggsavtal, om båda parter är överens om det. Men var noga med att dokumentera alla ändringar i avtalet. Om ni gör tilläggsavtal bör även de vara skriftliga, och se också till att de inte oavsiktligt strider mot huvudavtalet. Ange tydligt till vilket avtal ni gör tillägg, eller om det gamla avtalet inte ska gälla längre.

Hur går det till när ett företagsavtal ska ingås?

Väldigt förenklat så går det till så att en part ger den andra parten ett erbjudande (ett anbud) och om den andra parten accepterar erbjudandet så har motparten accepterat anbudet och parterna kan då sägas ha ingått ett avtal som de i bästa fall konkretiserar genom ett skriftligt avtal. 

När ni väl har kommit fram till ett skriftlig avtal som båda parter är nöjda med och ni ska skriva under är det viktigt att kontrollera att den som ska skriva under är en behörig företrädare för företaget. Om företaget är ett aktiebolag kan du kontakta bolagsverket för att kontrollera vem som är behörig firmatecknare för företaget i fråga.

Frågor och svar

Juridisk rådgivning för företag

Handelsbanken.se

Stärk ditt företag med en kostnadsfri juridisk genomgång!

Som företagskund hos Handelsbanken får du 30 minuter gratis juridisk genomgång hos vår samarbetspartner Lexly. 

Skriv alla dina affärsjuridiska avtal online eller med hjälp av en jurist med 20% rabatt. Få hjälp med viktiga ägarskapsöverväganden, skapa genomtänkta anställningsavtal och navigera i lagar och regler som påverkar dit företag. 

Du kanske också är intresserad av

Handelsbanken.se

Pantbrev - vad är det?

Lär dig var du skaffar pantbrev, hur det fungerar och varför det behövs.

Hand som ändrar på element

Förnya med egna idéer

De flesta företag behöver förnyelse – men det händer inte av sig själv. 

Handelsbanken.se

Gå i pension på deltid?

Att fortsätta jobba, men få mer fritid? Läs experterna tips om deltidspension.