Så fungerar juridisk person

Juridisk person förekommer ofta i affärsmässiga sammanhang. Lär dig vad begreppet juridisk person betyder och hur det fungerar.

Juridisk person – ett juridiskt begrepp

Vad är en juridisk person?

Juridisk person betyder att en verksamhet, företag eller en organisation har egen rättskapacitet och därmed kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter – på samma sätt som om det vore en fysisk person. I praktiken innebär det att den juridiska personen har möjlighet att anställa personal, ingå avtal, bli stämda i domstol och ha skulder.

Kan företag vara juridisk person?

Ett företag kan vara en juridisk person – dock är inte alla företag juridiska personer. Det är företagets bolagsform samt registrering hos Bolagsverket som avgör om ett företag är en juridisk person eller ej. 

Företagsformer som är juridisk person 

Alla typer av företagsformer har inte möjlighet att bli en juridisk person. Nedan finns beskrivet vilka företagsformer som är juridisk person och vilka som inte är det:

Följande företagsformer är en juridisk person; aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och bostadsrättsföreningar

Följande företagsformer är inte en juridisk person; enskild näringsidkare och enskild firma. Detta beror på att ägaren och verksamheten är samma person.

Exempel på juridiska personer:

 • svenska staten
 • landsting
 • kommuner
 • aktiebolag
 • handelsbolag
 • ekonomiska föreningar
 • bostadsrättsföreningar
 • stiftelser
 • Europabolag
 • dödsbon
 • konkursbon

Frågor och svar

Juridisk rådgivning för företag

Handelsbanken.se

Stärk ditt företag med en kostnadsfri juridisk genomgång!

Som företagskund hos Handelsbanken får du 30 minuter gratis juridisk genomgång hos vår samarbetspartner Lexly. 

Skriv alla dina affärsjuridiska avtal online eller med hjälp av en jurist med 20% rabatt. Få hjälp med viktiga ägarskapsöverväganden, skapa genomtänkta anställningsavtal och navigera i lagar och regler som påverkar dit företag. 

Du kanske också vill läsa

Kollegor som gör high five

Är du redo att starta företag? 

Här hittar du som vill starta nytt företag värdefulla tips och råd.
Kollegor på parkbänk

Låt rådgivaren hjälpa dig med riskerna

Vet du vilka risker ditt företag kan utsättas för samt vilka regler ni behöver följa?
Händer som lämnar över avtal

Få koll på företagsavtal

Vad är ett företagsavtal och vad bör det innehålla? Läs våra tips och undvik missförstånd.