Fyra sätt att rusta företaget i tuffa tider

Sparexperten Günther Mårder ger tips på fyra åtgärder som kan hjälpa företag att klara av lågkonjunktur och dess utmaningar.

4 åtgärder för firman i lågkonjunktur

Det finns en oro bland svenska företag kring hur lågkonjunkturen kommer att påverka verksamheten. Günther Mårder, sparexpert, tror att många företag står inför utmaningar framöver. Men det finns sätt att rusta firman bättre för magrare år.

1. Gör en analys

Det första ett företag bör göra är att analysera sin situation för att få överblick över vilka risker som finns för företaget och hur de kan hanteras.

Günther Mårder rekommenderar att arbeta med scenarier i analysen. Ett exempel kan vara att kostnaderna ökar. Steg två är att värdera sannolikheten för att dessa scenarier ska inträffa, och steg tre att bedöma hur allvarligt varje scenario skulle vara. Genom att sätta poäng från 1 till 5 både på sannolikheten och på allvaret i konsekvenserna, kan företaget förstå vad som är viktigast att rusta sig för.

– Sedan bör man titta på vilka åtgärder som kan vidtas. Vissa saker kan man påverka och kanske förhindra, medan andra är beroende av yttre omständigheter. I de fallen får man i stället lägga fokus på hur situationerna ska hanteras om de uppstår.

2. Kapa kostnader

De flesta framgångsrika företag har en inneboende kultur av sparsamhet, menar Günther Mårder – och ger Ikea, H&M och Clas Ohlson som exempel.

 – Den som har högst effektivitet har den bästa motståndskraften i tuffa tider. Att vända på kronorna är ett bra sätt att öka konkurrenskraften, säger han.

 En lågkonjunktur är ett bra tillfälle för att få till stånd ett kulturskifte och införa ett mer sparsamt tankesätt i bolaget. Under goda tider är det svårare att motivera personalen att bli mer sparsamma.

– Att slippa uppsägningar är en bra anledning att införa en kultur av sparsamhet. Ett företag är som en familj, och man vill förstås att alla ska få vara kvar.

Günther Mårder förespråkar att använda vad han kallar hyvlingsmetoden – i stället för att kapa bort delar av verksamheter med yxa hyvlar man ner kostnaderna lite grann på många ställen. Det kan handla om att förhandla om avtal med leverantörer, att välja billigare alternativ eller att ifrågasätta ifall en produkt alls behöver köpas in.

 – I många fall finns det rätt mycket att hyvla bort.

3. Säkra finansieringen

De flesta företag som går under gör det för att de saknar likvida medel, konstaterar Günther Mårder. Hans råd är att säkra finansieringen och säkra upp likvida medel i förväg, till exempel genom en checkkredit.

– Är du ute i god tid är chansen större att få schysta villkor. Om du däremot kommer i elfte timmen är det ofta svårt att få den kredit du behöver.

4. Affärsutveckla och förbered bolaget för vändningen

Sämre tider innebär ofta mindre att göra. Det gäller att utnyttja den tid som frigörs, och ta sig tid för de saker som blir eftersatta under mer hektiska perioder.

– Det är bra att ägna sig åt utvecklingsarbete och att se över hur erbjudandet mot kund kan utvecklas. Om företaget kan föda idéer som ger resultat under nästa högkonjunktur är man väl rustad när konjunkturen vänder.

För många företag gäller det just nu bara att överleva. Men om situationen är trygg finns det även anledning att fundera över hur landskapet i branschen kommer att förändras de närmaste åren. Finns det konkurrenter som närmar sig pension och som kanske vill sälja? Eller aktörer som inte tidigare har varit intresserade av samgående, men som nu kan vilja ta upp samtalen?

– De mest spännande strukturaffärerna kan ske under tuffa tider, konstaterar Günther Mårder.

För även om läget just nu är tufft kan en högkonjunktur ligga bara några år bort.

– Om fem år kommer situationen att vara en annan än i dag. När ekonomin tar fart igen är konkurrensen alltid lägre i början. De företag som har kunskap och förmåga att leverera kommer att skörda stora frukter när ekonomin vänder, avslutar Günther Mårder.

Tips från experten

Günther Mårder.
Sparexperten Günther Mårder.

Du kanske också är intresserad av

Vy över Jönköping.

Nya företag trots lågkonjunktur

Vår företagsrådgivare ser ett driv på marknaden trots det ekonomiska läget. Men det är klokt att vara förberedd för olika verkligheter.
Bemjamin Dousa

Intervju med Företagarnas nya VD

Krångliga regelverk och höga arbetsgivaravgifter. De utmaningarna vill Företagarnas nya vd Benjamin Dousa lösa för att stärka svenska företag.

Två företagare diskuterar

Stort intresse för återbruk

Att minska svinnet och öka återbruket. Det är målet när flera konkurrerande bolag startade butik för återbruk av byggvaror.