Lyft dig själv och andra med mentorskap

En mentor är ett stöd för både nya och erfarna företagare. Och att själv vara mentor kan ge ny energi att ta med in i sitt eget företagande.

Maximera framgång med mentorskap

Många större företag har mentorprogram för anställda. Men även ledare i mindre företag kan ha nytta av en mentor. 

– Som företagare är du ofta ensam. Med en mentor har du någon som kan stötta när det är tufft, men också glädjas med dig när det går bra, säger Therese Käck, som är ansvarig för mentorskapsprogrammet på Nyföretagarcentrum.

För en erfaren ledare handlar det ofta om att vara mentor, snarare än att själv ha en mentor och vara adept. Då kan man stötta en nybliven företagare exempelvis i frågor kring försäljning och ledarskap. Men även en erfaren entreprenör kan ha nytta av en mentor inför en specifik utmaning.

– Ett bra läge att skaffa en mentor är när du befinner dig i en utvecklingsfas med företaget, säger Therese Käck.

Det kan handla om exempelvis en internationell expansion, en utökad produkt- eller tjänsteportfölj eller när det är dags att kliva in på ett nytt marknadsområde.

Therese Käck, ansvarig för mentorskapsprogrammet på Nyföretagarcentrum.

Therese Käck, ansvarig för mentorskapsprogrammet på Nyföretagarcentrum.

Viktigt att välja rätt mentor

I valet av mentor är rätt kompetens en viktig fråga. Therese Käcks råd är att sätta upp tydliga mål för företaget.

– När du söker en mentor bör du fråga dig var du vill vara med firman om tre till fem år. Vad behöver jag för kunskap för att ta mig dit? 

Utifrån detta kan man avgöra vilken kompetens och erfarenhet mentorn behöver ha. Ett misstag många gör är att söka en mentor i samma bransch. Therese Käck anser att det är bättre att mentorn är verksam i ett annat område än adepten.  

– En mentor som kommer utifrån kan se saker på ett nytt sätt. Det är också viktigt att det inte finns en konkurrenssituation mellan mentor och adept. Dessutom riskerar en mentor från samma bransch att bli mer som en affärskonsult och prata om det konkreta här och nu. Mentorskap bör handla om utveckling i ett längre perspektiv, säger Therese Käck.

Handelsbanken.se
Tydliga mål för företaget är nyckeln. Fråga dig själv var du vill vara om tre till fem år och vilken kunskap du behöver för att nå dit.

Bli mentor själv – få energi

För den som hellre vill vara mentor än adept kan den rollen vara nog så givande. Therese Käck berättar att mentorer vittnar om att de får både inspiration och energi som de kan ta med in i sitt eget företagande.

– De utvecklar nya nätverk, nya kunskaper och sitt eget ledarskap.

Det är heller inte ovanligt att en mentor får konkreta råd från adepten, särskilt när det finns en generationsskillnad.

– När våra mentorer berättar hur de jobbar så frågar ofta de yngre adepterna varför de gör på det sättet. Varför gör du inte så här i stället, så blir du mycket effektivare? Det blir ett ömsesidigt lärande, säger Therese Käck.

Tips för ett lyckat mentorskap

För den som är intresserad av att engagera sig i ett mentorskap har Therese Käck sex tips:
 • Sätt upp tydliga mål
  Adepten bör ha en målbild som beskriver var denne vill befinna sig om tre till fem år. Vilka förmågor behövs för att ta sig dit?

 • Var ärlig
  Mentorskap bygger på förtroende. Det är viktigt att vara ärlig, inte minst som adept – så att mentorn har en chans att hjälpa till med rätt saker.

 • Ha en agenda för varje träff
  Det behöver finnas en struktur och en agenda för mötena. Det är adeptens ansvar att styra upp detta och ta med en agenda till varje möte. 
 • Skapa struktur för träffarna
  Ett mentorskap brukar pågå i omkring ett år. En bra frekvens kan vara att träffas en gång i månaden och varje träff brukar vara två till fyra timmar lång.

 • Sätt upp regler
  Det är bra att redan från början komma överens om ramarna för kontakten. Är det okej att skicka sms på kvällen? Ska adepten skicka mejl varje gång en fundering dyker upp, eller samla ihop frågorna och skicka en gång i veckan?

 • Prioritera mentorträffarna
  Ett vanligt problem är att adepten har mycket att göra och därför prioriterar bort träffarna med mentorn. Det kan dessvärre vara kontraproduktivt.

Frågor och svar

Läs fler artiklar

Människor som skrattar

Fördelar med aktiebolag

Enskild firma eller aktiebolag? Den eviga frågan.
Person framför sin dator

Skydda företaget mot bedrägerier

Se upp för falska mejl – ett vanligt bedrägeri
Handelsbanken.se

Spara genom att energieffektivisera

Sänk skaderisken och energikostnaderna.