Lön, utdelning och pension – tänk så här

Se expertens tips om lön, utdelning och hur du som företagare får maximal avsättning till allmän pension.

Skatteavdraget du inte vill missa

Det kan löna sig att lägga några minuter på att se över hur du som företagare ska tänka om lön, utdelning eller pensionsavsättningar.

– Ofta är det klokt att först ta ut lön, därefter sätta av till sin pension och slutligen, om det finns möjlighet, utdelning. Här har företagare stora möjligheter att trygga sin framtid på ett skattemässigt gynnsamt sätt, berättar Martin Björgell, pensionsexpert i Handelsbanken. 

Så fungerar den allmänna pensionen 

Grunden i pensionssystemet är den statliga allmänna pensionen, och livsinkomstprincipen. Den innebär att storleken på din framtida pension beror på nästan alla inkomster under arbetslivet. Men vissa inkomster, exempelvis kapitalinkomst, ger inte inbetalningar till den allmänna pensionen.

– Utdelning ger inga inbetalningar till den allmänna pensionen. Undvik därför frestelsen att ta utdelning istället för lön för det straffar sig på sikt. Istället är det ofta klokt för den som har möjlighet att börja med att ta ut en lön som ger maximal inbetalning till den allmänna pensionen, säger Martin Björgell. 

Maximal pensionsgrundande inkomst år 2023, efter avdrag för allmän pensionsavgift, motsvarar en lön på 49 967 kronor/månad (599 600 kronor per år). En högre lön ger inte högre pension. Många företagare som har möjlighet lägger sig också på brytpunkten för statlig skatt, som för 2023 uppgår till 51 158 kronor/månad (613 900 kronor per år).

Avdragsrätt för pensionsavsättning 

De flesta som har en vanlig anställning får utöver inbetalningen till den allmänna pensionen också tjänstepension. Normalt görs inbetalningar motsvarande 4,5-6 procent av lönen för inkomster upp till 46 438 kronor/månad, och 30-31,5 procent för inkomster därutöver. Som företagare bör man minst spara motsvarande, för att pensionen inte ska bli sämre än om man varit anställd. 

I en undersökning gjord av Företagarna svarade nästan varannan företagare att de inte kände till att pensionsavsättningar är avdragsgilla i företaget. Det gör att många missar både viktiga pensionsinbetalningar, och möjligheten att spara med avdragsrätt. Huvudregeln är att det går att spara upp till 35 procent av lönen på det sättet. 

– Utöver att tjänstepension är ett effektivt sätt att spara för företagare, är det vanligt att lägga till trygghetsförsäkringar till sparandet. Exempelvis premiebefrielse som gör att försäkringsbolaget tar över ansvaret för inbetalningarna, om man som företagare blir sjuk och inte kan fortsätta jobba själv. Det är också vanligt att lägga till sjuk- och olycksfallsförsäkringar, som företagare annars ofta saknar helt, berättar Martin Björgell.

Pensionsexperten tipsar

Martin björgell pensionsexpert - Handelsbanken.se
Martin Björgell, pensionsexpert, Handelsbanken.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Pensionsexpertens tips – så tar du ut pengar från ditt företag

  1. Börja med rätt lön

    För att få maximala inbetalningar till den allmänna pensionen behöver du ta ut en lön motsvarande 49 967 kronor per månad. Lön upp till 51 158 kronor är gränsen för statlig inkomstskatt 2023, den så kallade brytpunkten.

  2. Maximera pensionsavsättningarna

    Som företagare kan du sätta av upp till motsvarande 35 procent av lönen till tjänstepension, vilket blir avdragsgillt för företaget. Ta hjälp av en pensionsrådgivare via ditt bankkontor, så hjälper de dig att komma igång eller höja ditt sparande om du redan har en försäkring sedan tidigare. 

  3. Ta utdelning

    Går bolaget bra och det finns möjlighet till utdelning efter att du tagit ut lön upp till brytpunkten? Då kan det vara aktuellt att kika på utdelning. Med 3:12-reglerna går det att ta pengar ur bolaget och endast betala kapitalskatt på 20 procent. Prata med din revisor eller ekonomibyrå för att beräkna utdelningsutrymmet. 

Du kanske också är intresserad av

Kollegor som sitter vid ett bord och diskuterar.

Ta in delägare?

Det kan vara klokt att ta in delägare, men det gäller att planera samarbetet noga för att det ska fungera på sikt.

Närbild på skrattande kollegor som sitter på rad.

Jobba och gå i pension samtidigt?

För företagare kan det passa att ta pensionen ett steg i taget. Men vad är viktigt att tänka på? 

En man och en kvinna har möte på arbetet.

Har du koll på likviditeten?

Att ha koll på likviditeten är viktigt. Genom bättre rutiner och fakturering kan ditt företag frigöra stora belopp. Se våra tips.