Läge för höjd lön – och ökad pension

För att få maximal insättning till den allmänna pensionen behövs i år en månadslön på 50 000 kronor. Det är en följd av att inkomstbasbeloppet har höjts.

Så påverkas din pension

Vid årsskiftet höjdes inkomstbasbeloppet, vilket främst påverkar avsättningarna till den del av pensionen som finansieras av arbetsgivaren. Den allmänna pensionen från staten påverkas främst av lönens storlek.

Företagare behöver både se till att ta ut lön, så att pengar betalas in till den allmänna pensionen, och sätta undan till tjänstepension. Höjningen av inkomstbasbeloppet påverkar nivån på bägge delarna.

- Företagare är själva ansvariga för sin pension. Då är det förstås viktigt att inte prioritera bort sin egen trygghet, säger Martin Björgell.

Maximera din pension

Efter årets höjningar är en bra riktlinje att ta ut 51 245 kronor* i månadslön före skatt, om utrymme finns. Då maximeras avsättningarna till allmän pension och taket i sjukförsäkringarna nås. 

För de flesta pensionärer räcker dock inte den allmänna pensionen särskilt långt, eftersom den brukar motsvara ungefär 40 procent av slutlönen. För att undvika att inkomsttappet blir alltför stort behövs ytterligare avsättningar till tjänstepensionen. 

- Tjänstepensionen är jätteviktig. Tar du inte hand om den missar du många tusenlappar i månaden som pensionär, säger Kristina Kamp som är pensionsekonom på Min Pension.

Handelsbanken.se
Efter årets höjningar är en bra riktlinje att ta ut 51 245 kronor* i månadslön före skatt, om utrymme finns.

" Den som inte följer med i höjningen riskerar att halka efter" , säger Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken.

Lägre skatt när du pensionssparar

En bra utgångspunkt för företagare är att sätta av lika mycket pengar till tjänstepensionen som man hade fått som anställd. Sparbeloppet bör motsvara minst 5–6 procent av lönen varje månad. Vilket belopp och vilken typ av pensionsavsättningar som är lämpligast för dig kan du få råd om av din rådgivare på banken. 

Att betala in pengar till pensionen är fördelaktigt på flera sätt. Förutom att skapa trygghet inför framtiden är det gynnsamt eftersom skatten är lägre på pensionssparande jämfört med sociala avgifter vid löneuttag. Därtill minskar bolagsskatten eftersom pensionen är en avdragsgill kostnad upp till ett belopp motsvarande 35 procent av lönen. Med en månadslön på under 50 000 kronor utgår ingen statlig inkomstskatt och därmed undviks höga marginalskatter.

Glöm inte försäkringarna

Förutom pensionssparande är försäkringar en viktig trygghet för företagare och ger samma trygghet som anställda har via kollektivavtalen, till exempel vid oförutsedda händelser som sjukdom eller arbetslöshet.

Om man redan har trygghetsförsäkringar är det viktigt att anmäla höjd lön till försäkringsbolaget. Annars är det lägre beloppet kvar, vilket innebär sämre skydd om något händer.

- Somliga företagare tänker att de kan skippa tjänstepension för att i stället sälja firman när det är dags att gå i pension. Men det är inte säkert att värdet på verksamheten är så högt när den dagen kommer, säger Kristina Kamp.

Hon vittnar också om att många företagare inte kan sluta jobba för att pensionen är så låg.

- Ska du driva företag på lång sikt behöver du definitivt se över din tjänstepension, säger hon.

*51 245 kr som motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp (2024), efter avdrag för allmän pensionsavgift, vilket motsvarar taket för pensionsgrundande inkomst (PGI).

Så mycket höjs inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet har höjts inför 2024 till 76 200 kronor. 

Få maximal insättning
För att få maximala insättningar till den allmänna pensionen behöver du ta ut en månadslön på 51 245 kronor*.

Upp till det beloppet görs inbetalningar till den allmänna pensionen motsvararande 18.5 procent av lönen, efter avdrag för en allmän pensionsavgift.

Frågor och svar

Alla förtjänar en bra tjänstepension

Kvinna i kontorsmiljö bär på kartong

Tjänstepension för alla 

Tjänstepension är en viktig del av anställningsavtalet, speciellt när kollektivavtal saknas. Vi har pensions- och trygghetslösningar för dig och dina anställda samt för dig som egenföretagare. 

Du kanske också är intresserad av

Kristina Kamp Pensionsekonom  - Handelsbanken.se

Fördelar med löneväxling

En attraktiv förmån för högavlönade anställda som inte kostar arbetsgivaren något.

Hand som ändrar på element

Sänk föreningens energianvändning

Vilka åtgärder för energieffektivisering har bäst effekt? Få tips för hur du kan sänka föreningens energianvändning.

Handelsbanken.se

Gå i pension på deltid?

Att fortsätta jobba, men få mer fritid? Läs experterna tips om deltidspension.