Studentprogram
Handelsbankens
studentprogram

Se filmen

Nu har vårt Studentprogram funnits i fem år och intresset för programmet är fortsatt stort, både i banken och bland studenterna. För närvarande finns 110 deltagare runt om i organisationen.

Under 2016 kommer vi fokusera på att utvärdera och vidareutveckla programmet, och kommer därför inte rekrytera nya deltagare. Studentprogrammet kvarstår som en viktig del av bankens kompetensförsörjning.

Kontakt

Jeanette Lyrberg, 08-701 10 00
student@handelsbanken.se

handelsbanken.se/jobbahososs
handelsbanken.se

  |  

Svenska Handelsbanken AB (publ)