Privat
Aktuellt ränteläge
Riksbankens sänkning av reporäntan till minus 0,1 procent den 12 februari skapar en unik situation. Sverige har aldrig tidigare haft negativ reporänta. Vad innebär det för dig som är kund i Handelsbanken?
Frågor och svar om aktuellt ränteläge

Se över din räntefördelning
Många av våra räntebindningstider är nu historiskt låga. Genom att sprida lånen på olika räntebindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om räntorna skulle stiga.
Boräntekalkyl

Banken i fickan
I vår app kan du bland annat:
• se ditt saldo
• betala din räkningar med OCR-scanning
• sköta ditt sparande
Mobiltjänsten


Internettjänsten


Inloggningsproblem

Varningssymbol

Om du har problem att logga in med kortläsare och sladd så följ vår stegvisa felsökning.


Inloggningsproblem


Vid brådskande bankärenden kan du logga in utan sladd.


Gå direkt till


Sök kontor
Hitta ett bankkontor

  

Eller välj ort A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies