Privat

Har du alla vardagstjänster?Fyra tjänster du behöver för att enkelt
kunna sköta din ekonomi
  • Internettjänst

  • Telefon- och mobiltjänst

  • Lönekonto

  • Kort

Vardagstjänster

Nyhet för din pension
Nu kan du spara i Kapitalspar Pension
• Månatlig utbetalning, skattat och klart
• Teckna själv i Internettjänsten
Kapitalspar Pension


Bonus på alla köp
Varje gång du handlar med ditt Allkort eller Platinum får du bonus. Hur mycket du får påverkas av hur många bonushöjande
tjänster du har.
Kundbonus

Internettjänsten


Gå direkt till


Sök kontor
Hitta ett bankkontor

  

Eller välj ort A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies