Privat

Har du alla vardagstjänster?Fyra tjänster du behöver för att enkelt
kunna sköta din ekonomi
  • Internettjänst

  • Telefon- och mobiltjänst

  • Lönekonto

  • Kort

Vardagstjänster

Ska du gå på visning i helgen?
Med ett beviljat lånelöfte vet du hur mycket du kan låna om rätt bostad dyker upp.
LånelöfteBanken i fickan
I vår app kan du bland annat:
• se ditt saldo
• betala din räkningar med OCR-scanning
• sköta ditt sparande
MobiltjänstenLäs mer om ServiceScore 2015

Internettjänsten


Inloggningsproblem

Varningssymbol

Om du har problem att logga in med kortläsare och sladd så följ vår stegvisa felsökning.


Inloggningsproblem


Vid brådskande bankärenden kan du logga in utan sladd.Gå direkt till


Negativ reporänta

Sök kontor
Hitta ett bankkontor

  

Eller välj ort A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies