1. Skog och lantbruk
  2. /
  3. Placera skog och lantbruk
Människor runt bord med laptop tre kollegor har möte runt en dator

Placeringar för skogsägare och lantbrukare

Funderar du på att investera i skogs- eller lantbruksfastigheter eller har du ett överskott du vill placera? Vi hjälper dig att hitta de alternativ som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Olika verksamheter - olika behov

Eftersom varje verksamhet är unik och har olika behov kan lösningarna skilja sig åt. Risker, avkastning och placeringshorisont, vad behöver du tänka på?

Det finns många alternativ som kan ge bättre avkastning än om du skulle ha kvar pengarna på ett transaktionskonto. Vi erbjuder placeringskonton, fonder och andra placeringsalternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Kontakta ditt bankkontor för placeringsrådgivning.

Hitta bankkontor

Din privata ekonomi

Behöver du hjälp att hitta privata placeringsalternativ?


Företagare med enskild firma?

Ska du placera din enskilda firmas överskott, se då till att ha koll på vilka regler som gäller. 

Det kan vara en bra idé att prata med din revisor innan du placerar. Revisorn kan hjälpa dig med vilken placering som blir mest fördelaktig för just din verksamhet. Du kan även få information om vilka skattemässiga konsekvenser placeringen kan få för företaget. 


Koll på marknadsläget med våra experter

stapeldiagram

Är du intresserad av de finansiella marknaderna och är på jakt efter ny information? Oavsett om du vill ha uppdaterad information om vad som händer i världen eller djuplodande analyser från våra experter, så finns det här hos oss. Ta del av våra experters kompetenser och få koll på det senaste.


Ansvarsfulla investeringar - för långsiktig tillväxt

Hållbarhet i fokus

Vår målsättning är att generera god, långsiktig avkastning till våra kunder. Det förutsätter att vi investerar hållbart och ansvarsfullt. I praktiken handlar det om att investera i företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär också att vi ständigt utvecklar vårt erbjudande för att möta våra kunders förväntningar på både tydlighet, avkastning och hållbarhet. 

Vi har exempelvis ett brett utbud av fonder med särskilt hållbarhetsfokus, ett sortiment som spänner över aktivt förvaltade fonder, indexfonder, räntefonder och allokeringsfonder.

Normer och principer

Hållbarhet är djupt förankrat i Handelsbankens kultur och arbetssätt sedan lång tid tillbaka. För oss är internationella normer och principer vägledande när det gäller synen på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. 

-