1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Private Banking
  6. /
  7. Rådgivning Private Banking

Rådgivning Private Banking

En helhetsrådgivning i fyra steg som mynnar ut i en personlig strategi för förvaltningen av din förmögenhet.
Man blickar ut över skogen.

Helhetsrådgivning i fyra steg

Kartläggning

Vi börjar med att göra en djupgående kartläggning över din förmögenhet, din familjesituation och vardagsekonomi. Samt även din skatt/juridiska situation.

Behovsanalys

I behovsanalysen går vi igenom ditt nuläge, dina behov och dina framtidsplaner. Det kan vara vilka produkter och tjänster du är i behov av nu och i framtiden. Eller hur du ser på framtida generationsskifte och eventuell företagsförsäljning.

Helhetslösning

Med hjälp av underlaget i kartläggningen och behovsanalysen tar vi sen fram en personlig helhetslösning.

Lösningen kan innehålla allt från traditionella banktjänster till kvalificerade specialisttjänster. Det innebär att vi hjälper dig med allt från vilket kreditkort du behöver till ett upplägg för ett framtida generationsskifte eller företagsförsäljning.

Uppföljning som passar dig

Vi erbjuder dig uppföljning minst en gång per år. På våra uppföljningsmöten går vi igenom din förmögenhet och eventuella förändringar som uppkommit och gör förändringar utifrån dina behov.

Kollegor sitter i ett möte och pratar.

Kontakta oss

Våra Private Banking-rådgivare finns till hands i hela landet och även internationellt. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.
Kontakta Private Banking