Aktiv Placering

För dig som vill ta placeringsbesluten själv
Handelsbanken

Passar dig som är intresserad av och aktiv på värdepappersmarknaderna

Handelsbanken Aktiv Placering vänder sig till dig som har intresse av värdepappersmarknaderna och vill ha en aktiv dialog med en personlig kontaktperson. Du får tillgång till Handelsbankens samlade analyser, investeringsrekommendationer och ett professionellt stöd i dina affärsbeslut. I tjänsten ingår löpande affärsförslag framtagna utifrån Handelsbankens analyser förmedlade utifrån dina önskemål.

Aktiv Placering passar dig som är bekväm med att ta egna beslut kring dina investeringar och inte är i behov av investeringsrådgivning. Du värdesätter en personlig kontakt och hög tillgänglighet för att snabbt kunna agera på marknaden.

Kontakta oss

Din Private Banker och alla våra experter finns till hands i hela landet och även internationellt. Välkommen att kontakta oss för ett första möte.  

Kontakta mig

Analyser och investeringsrekommendationer

I Handelsbanken Aktiv Placering ingår förmedling av Handelsbankens analys främst avseende investeringsstrategi, konjunkturrapport och bolagsanalys. Du får även tillgång till investeringsrekommendationer fram­tagna av analytiker på Handelsbanken. 

Publikationer och marknadsuppdateringar får du dagligen, veckovis och månadsvis. Rekommendationerna omfattar aktier, fonder och andra värdepappersinstrument på såväl den svenska som den internationella marknaden. 

Personlig kontaktperson

Du får en personlig kontaktperson som har kunskap om och ger dig bankens generella syn på de marknader som Handelsbanken bevakar. Din kontaktperson är ett stöd i dina affärsbeslut.

Hög tillgänglighet

Din kontaktperson har ett begränsat antal kunder för att kunna ge dig en hög tillgänglighet och service. 

Proaktivt agerande

Du blir löpande kontaktad med affärsförslag och får även uppdaterade analyser och investeringsrekom­mendationer utskickade.

Brett produktutbud

Du får tillgång till ett stort utbud av produkter som inkluderar möjligheten att göra exklusiva investeringar endast framtagna för kunder med avtal om Handelsbanken Aktiv Placering.