1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Multi Asset-portföljer

Multi Asset-portföljer

Välj bland åtta portföljer med åtta olika fördelningar av aktier, räntor och andra tillgångsslag.
Mobil som visar Multiassets fondutbud

Åtta portföljer — från mest räntemarknad till mest aktiemarknad

Att spara i flera olika tillgångsslag har historiskt givit god avkastning till en lägre risk än börsen generellt. Med våra Multi Asset-portföljer sparar du i de olika tillgångsslagen aktier och räntor samt alternativa tillgångar som fastigheter och råvaror. Beroende på hur dina behov och mål ser så väljer du nån av de åtta kombinationer av portföljer som passar dig bäst.

Portföljerna baseras bland annat på vår marknadssyn

Förvaltningen baseras på Handelsbankens marknadssyn och placeringsstrategi. Portföljerna anpassas aktivt inom förutbestämda intervall utifrån var vi ser bästa möjliga potential. Samtliga placeringar i portföljerna är ett resultat av en noggrann utvärderingsprocess. Detta gäller såväl våra egna fonder som andra fondförvaltare.


Ett urval av våra Multi Asset-portföljer

Nedan visas normalvikten i respektive portfölj.
Multi Asset 25 Multi Asset 50 Multi Asset 75 Multi Asset 100
Aktiemarknad 25 % 50 % 75 % 100 %
Räntemarknad 55 % 30 % 5 % 0 %
Alternativa tillgångar* 20 % 20 % 20 % 0 %
Läs mer Multi Asset 25Öppnas i nytt fönster Multi Asset 50Öppnas i nytt fönster Multi Asset 75Öppnas i nytt fönster Multi Asset 100Öppnas i nytt fönster

*Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna tillgångsslag utöver aktier och räntor, vars syfte är att sprida risken i portföljerna.

Om risk

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i fondkurslistan.  

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.