1. Månadsspara

Månadsspara i fonder

Ett månadssparande i fonder passar alla, men framför allt dig som är långsiktig
kvinna med dator

Har du börjat månadsspara i fonder?

Att börja månadsspara i fonder är enkelt och passar alla, kanske extra bra när du har ett långsiktigt mål. Med ett månadssparande behöver du inte fundera över när du ska köpa och så länge du fortsätter blir sparandet alltid av. 

Eftersom du sprider dina investeringar över flera månader köper du fondandelarna i både i uppgång och i nedgång. När börsen går ned köper du till en lägre kurs och på så sätt får du fler fondandelar för ditt månadssparande, vilket du tjänar på när börsen går upp. När du månadssparar minskar du också risken jämfört med när du köper alla andelar vid ett tillfälle. 

Spara i Investeringssparkonto (ISK) eller på fondkonto. Om du sparar i ISK slipper du beskattas för vinster och förluster eftersom du istället betalar en schablonskatt.

Barnsparar du?

Om du vill ge ditt barn en bra start på vuxenlivet är det viktigt att börja spara, helst så tidigt som möjligt.

Så fungerar riskspridningen när du månadssparar

Riskspridning börsutveckling
  1. Antag att du börjar månadsspara i januari
  2. Börsen sjunker men då du månadssparar fortsätter du köpa andelar. Eftersom börsen har gått ner får du fler fondandelar för ditt månadssparande. 
  3. I december är börsen tillbaka på samma nivå som i början av året. Trots den tillfälliga börsnedgången under året har dina besparingar ökat i värde eftersom du fick fler andelar för ditt sparande när börsen gick ner.*
*Detta är bara ett exempel som illustrerar hur riskspridning kan fungera.

Om risk

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Sammanfattning av investerares rättigheter


Vill du ha hjälp att välja fond?

Hur länge du tänker spara? Ju längre tid du sparar desto högre risk kan du ha i ditt sparande eftersom börsen kan gå både upp och ner.

1. Hur länge tänker du spara, när behöver du pengarna?Film - Så fungerar månadssparande i fonder

I korthet

  • Med stående överföring blir sparandet av
  • Eftersom du köper regelbundet minskar du risken
  • Med månadssparande behöver du inte tajma köpen...
  • ...men du kan gå miste om eventuella uppgångar jämfört med om du investerar allt på en gång

EFN - För- och nackdelar med månadssparande

Längd: 3.55 minuter