1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Våra Svanenmärkta fonder

Våra Svanenmärkta fonder

Svanenmärkning underlättar för dig som kund när du vill göra medvetna val
-

Vad innebär det att en fond är Svanenmärkt?

Svanenmärket

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda konsumenter till bra miljöval. Svanenmärket på en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Fonderna ska välja bort branscher som löper stor risk att ha negativ effekt på vår omvärld till exempel fossila bränslen, tobak och kontroversiella vapen. Svanenmärkningen innebär också att förvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar inriktning. 

Läs mer om Svanenmärkta fonder på Svanen.
svanen.se/spararenÖppnas i nytt fönster

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken Hållbar Energi

en hand med ett löv ovanför

Handelsbanken Hållbar Energi är en aktivt förvaltad fond med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.


Frågor och svar