1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondskola
 8. /
 9. Hållbarhet i fonder

Hållbarhet i fonder

Vårt mål är att skapa god avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid
Härlig vy över fält och bondgård

Ansvarsfullt sparande

Ökade krav på hållbarhet

Synen och kraven på företags ansvarstagande har ökat och det finns en tydlig förväntan på att företag ska leverera långsiktigt värde till alla intressenter, inte bara till aktieägarna. Det gäller även oss som kapitalförvaltare. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer ansvarsfullt, kan vi leverera i linje med vår vision. Det vill säga att skapa både finansiell avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.


Vill du bli kund hos oss och börja fondspara?

a graph with a leaf on top

Vi erbjuder ett stort utbud av hållbara fonder. Vi har ett rikstäckande kontorsnät och du kan få rådgivning via ett personligt onlinemöte.

Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.


Så bidrar företagen som fonderna investerar i till Globala målen

Globala mål logotype

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Därför är det inte så konstigt att intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Globala målen är en av flera viktiga delar när fonderna investerar. I vår modell får du svar på hur bolagen fonderna investerat i bidrar till Globala målen.  


exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: välja bort, välja in och påverka.

Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Vi gör detta genom dialoger och ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.


Film - Hållbart fondsparande - EFN

I korthet

Förvaltaren berättar om fonden Handelsbanken Hållbar Energi

 • Förutom hållbarhet är fundamenta viktiga
 • Månadsspara för att sprida riskerna över tid
 • Diversifiera riskerna

Längd: 24.45 min


Svanenmärkt

Svanenmärket

Handelsbanken har flera Svanenmärkta fonder vilket är en bekräftelse på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet är en förutsättning för att skapa avkastning på lång sikt. Fondbolaget ser därför kontinuerligt över och utvärderar såväl sina arbetsmetoder som hela sitt produktutbud ur ett hållbarhetsperspektiv. Ambitionerna och arbetet kring hållbarhet i kapitalförvaltningen gäller alla våra fonder, oavsett förvaltningsinriktning, men sker genom olika metoder och verktyg.  

Läs mer om Svanenmärkta fonder på Svanen.
Svanen.se/spararenÖppnas i nytt fönster

Klimat i fokus

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna vårt samhälle stått inför. I klimatrapporten från Handelsbanken Kapitalförvaltning kan du läsa hur vi arbetar med och hanterar klimatrisker och möjligheter samt vårt arbete framåt. I rapporten redovisar vi även koldioxidavtrycket för de flesta av våra fonder.