1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Hållbarhet i fonder

Hållbarhet i fonder

Vårt mål är att skapa god avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
Härlig vy över fält och bondgård

Ansvarsfullt sparande

Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer ansvarsfullt, kan vi skapa finansiell  avkastning och samtidigt verka för en hållbar framtid. Vi har som kapitalförvaltare en stor möjlighet – men också ett ansvar – att möjliggöra denna förändring.

exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: välja bort, välja in och påverka.

Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Vi gör detta genom dialoger och ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.

Enligt Fondbolagens förenings definition av välja bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker avse verksamhet som gäller den angivna produkten eller tjänsten. För våra aktivt förvaltade fonder, inklusive våra aktivt förvaltade allokeringsfonder, kan principen att välja bort fossila bränslen undantas under en period, om bolaget uppfyller våra krav för att  kvalificeras som ett omställningsbolag.

Svanenmärkt

Svanenmärket

I dagsläget är åtta av våra fonder Svanenmärkta, vilket är en bekräftelse på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet är en förutsättning för att skapa avkastning på lång sikt. Fondbolaget ser därför kontinuerligt över och utvärderar såväl sina arbetsmetoder som hela sitt produktutbud ur ett hållbarhetsperspektiv. Ambitionerna och arbetet kring hållbarhet i kapitalförvaltningen gäller alla våra fonder, oavsett förvaltningsinriktning, men sker genom olika metoder och verktyg.  

Läs mer om Svanenmärkta fonder på Svanen.
Svanen.se/spararenÖppnas i nytt fönster

Klimat i fokus

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna vårt samhälle stått inför. I klimatrapporten från Handelsbanken Kapitalförvaltning kan du läsa hur vi arbetar med och hanterar klimatrisker och möjligheter samt vårt arbete framåt. I rapporten redovisar vi även koldioxidavtrycket för de flesta av våra fonder.

Så investerar Handelsbanken Fonder

Längd 8:16 min

Hållbarhet en förutsättning för långsiktig avkastning 

I filmen ser du Handelsbanken Fonder förklara varför investeringar i hållbara företag inte behöver betyda lägre avkastning. Det kan tvärtom ge större avkastning och vara mer lönsamt i längden.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.