1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Hållbara fonder

Hållbara fonder

Påverkar företagen och väljer bort kontroversiella verksamheter.
Solstråla som lyser genom skog

Fonder med hållbarhet som utgångspunkt

Bolag vi väljer bort

Alla våra fonder väljer bort förbjudna vapen (till exempel klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen) och kärnvapen samt har en restriktiv hållning till kol.

Fonder med utökade hållbarhetskrav väljer även bort kontroversiella branscher (alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen) samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. 

Våra aktivt förvaltade fonder kan göra undantag för företag med verksamhet inom fossila bränslen om det uppfyller våra krav för att kvalificeras som ett omställningsbolag. Ett exempel på ett sådant bolag kan vara ett kraftbolag som går från fossil till förnyelsebar energi och därmed minskar sin klimatpåverkan.

Lista - fonder med särskilda hållbarhetskriterier
Ansvarsfulla investeringarÖppnas i nytt fönster

Fondernas hållbarhetsprofil

Branschorganisationen SWESIF har tagit fram en hållbarhetsprofil som på ett övergripande sätt visar fondens hållbarhetsinriktning.  
Läs mer om fonders hållbarhetsprofiler på hallbarhetsprofilen.seÖppnas i nytt fönster

Svanenmärkta fonder

svanenmärket

Välj mellan fyra Svanenmärkta fonder

Svanenmärkningen innebär att fonden undviker placeringar i branscher och företag som är särskilt problematiska. Fonden ska dessutom uppfylla krav på hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och därefter välja de företag som bäst uppfyller hållbarhetskraven. Svanenmärkningen innebär också att förvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar inriktning. 

Idag är fyra av våra fonder Svanenmärkta:

Läs mer om Svanenmärkta fonder på  Svanens webbplatsÖppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
  • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.