1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Hållbarhet i fonder

Hållbarhet i fonder

Vårt mål är att skapa god avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
Härlig vy över fält och bondgård

Ansvarsfullt sparande

Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer ansvarsfullt, kan vi skapa finansiell  avkastning och samtidigt verka för en hållbar framtid. Vi har som kapitalförvaltare en stor möjlighet – men också ett ansvar – att möjliggöra denna förändring.

Så arbetar vi

en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Väljer bort*

Vi väljer bort branscher som på olika sätt motverkar vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen. Fonderna väljer även bort bolag som anses agera i strid med internationella normer och konventioner gällande bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Detta gäller majoriteten av våra fonder med några få undantag, utförligare beskrivet i fondernas informationsbroschyrer. Alla våra fonder väljer bort verksamheter inom utvinning av kol och enligt internationell rätt förbjudna vapen samt kärnvapen.

en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Bolag vi väljer in

Hållbarhet handlar också om att välja in. Vi söker på olika sätt investeringar i bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, till exempel inom vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag. Det kan till exempel vara bolag som går från fossil energiproduktion till förnybar.

två pilar som går runt i en fyrkant

Påverkan

Genom våra investeringar kan vi också påverka bolag att utveckla och förändra sitt hållbarhetsarbete. Det sker främst genom dialog, representation i valberedningar och röstning på bolagsstämmor. Vår övertygelse är att bolag som ligger i framkant vad gäller hållbarhet har bättre förutsättningar att skapa god avkastning på sikt. 

*Enligt Fondbolagens förenings definition av välja bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker avse verksamhet som gäller den angivna produkten eller tjänsten. För våra aktivt förvaltade fonder, inklusive våra aktivt förvaltade allokeringsfonder, kan principen att välja bort fossila bränslen undantas under en period, om bolaget uppfyller våra krav för att  kvalificeras som ett omställningsbolag.

Klimat i fokus

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna vårt samhälle stått inför. I klimatrapporten från Handelsbanken Kapitalförvaltning kan du läsa hur vi arbetar med och hanterar klimatrisker och möjligheter samt vårt arbete framåt. I rapporten redovisar vi även koldioxidavtrycket för de flesta av våra fonder.

Så investerar Handelsbanken Fonder

Längd 8:16 min

Hållbarhet en förutsättning för långsiktig avkastning 

I filmen ser du Handelsbanken Fonder förklara varför investeringar i hållbara företag inte behöver betyda lägre avkastning. Det kan tvärtom ge större avkastning och vara mer lönsamt i längden.


Svanenmärkta fonder

svanenmärket

Välj mellan fyra Svanenmärkta fonder

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda konsumenter till bra miljöval. Svanenmärket på en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Svanenmärkningen innebär också att förvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar inriktning. 

Idag är fyra av våra fonder Svanenmärkta:

Läs mer om Svanenmärkta fonder på  Svanens webbplatsÖppnas i nytt fönster

Om risk

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i fondkurslistan.  

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.