1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Fonder
 6. /
 7. Fondskola
 8. /
 9. Hållbara fonder

Hållbara fonder

Påverkar företagen och väljer bort kontroversiella verksamheter.
Solstråla som lyser genom skog

Fonder med hållbarhetskriterier

Våra fonder uppfyller olika hållbarhetskriterier

 • undviker att placera i vissa kontroversiella företag såsom alkohol, tobak, cannabis, krigsmaterial och fossila bränslen. 

 • placerar i företag som arbetar med hållbarhet på ett strukturerat sätt.

 • placerar i företag som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

 • placerar i företag där förvaltaren har möjlighet att påverka företaget i en hållbar riktning.

Förvaltaren kan välja ett eller flera av sätten att placera. Fonderna skiljer sig också åt i vad de placerar i eller på vilket sätt fonden förvaltas. Det kan till exempel vara en fond som väljer in företag som producerar hållbar energi eller en indexfond som undviker att placera i svenska företag med kontroversiella verksamheter.

Lista - fonder med särskilda hållbarhetskriterier
Ansvarsfulla investeringarÖppnas i nytt fönster

Fondernas hållbarhetsprofil

Branschorganisationen SWESIF har tagit fram en hållbarhetsprofil som på ett övergripande sätt visar fondens hållbarhetsintriktning.  
Läs mer om fonders hållbarhetsprofiler på hallbarhetsprofilen.seÖppnas i nytt fönster

Svanenmärkta fonder

svanenmärket

Välj mellen tre fonder

Svanenmärkningen innebär att fonden och dess index undviker placeringar i branscher och företag som är särskilt problematiska. Fonden ska dessutom uppfylla krav på hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och därefter välja de företag som bäst uppfyller hållbarhetskraven. Svanenmärkningen innebär också att förvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar inriktning. 

Idag är tre av våra fonder Svanenmärkta:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
 • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.