1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Blandfonder

Blandfonder

Både aktier och räntebärande värdepapper.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Så fungerar Blandfonder

Blandfonderna placerar i både aktier och räntebärande värdepapper

Ju större andel räntebärande desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjligheter till bra utveckling på sikt. Vissa blandfonder kan också placera i andra tillgångar såsom råvaror.

  • Fördelen är att du både får ta del av uppgången på aktierna samtidigt som effekten vid en börsnedgång är mindre kännbar jämfört med en aktiefond. Om fonden även placerar i andra tillgångar kan det också minska risken.
  • Nackdelen är att du inte får hela utvecklingen när aktiemarknaden stiger.

Bra att veta

Blandfonder har olika risknivåer. Vill du ha en lägre risk väljer du en blandfond som till exempel har 25 procent aktier och 75 procent räntebärande värdepapper.

Vill du öka risken väljer du en blandfond med mer aktier.


Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.