1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondskola
  8. /
  9. Aktiefonder

Aktiefonder

Placerar på aktiemarknaden – i ett visst land, en region eller globalt.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Så fungerar aktiefonder

Aktiefonder har ofta stora kurssvängningar

Aktiefonder är en typ av fonder som har hög risk eftersom de har stora svängningar i kursen. Samtidigt ger de också en möjlighet till bättre utveckling på lång sikt om man jämför med räntefonder.

Fonderna kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch.  Aktiefonder kan vara indexfonder, aktivt förvaltade eller hedgefonder

Olika aktiefonder har olika risk

En aktiefond placerar ofta i mer än hundra olika aktier och företag. På så sätt sprids risken. 

  • Lägst risk inom aktiefonder har generellt sett de som placerar globalt och i många olika aktier. 
  • Högst risk har oftast de aktiefonder som placerar i enskilda länder, regioner eller branscher.

Bra att veta               

En aktiefond som placerar i utländska aktier kan också påverkas av upp- och nedgångar i valutakursen. Till exempel om den amerikanska börsen går upp kan en amerikafond gå ner i värde om dollarn sjunker mot den svenska kronan.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.