Prospekt för nyemissioner och andra bolagshändelser

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Inbjudan till förvärv av aktier i Embellence Group AB (publ)

Välkommen att ansöka om teckning av aktier i Embellence Group AB (publ).

Anmälningstid 16 mars - 23 mars kl. 15:00


Welcome to apply for shares in Embellence Group AB (publ)

Welcome to apply for shares in Embellence Group AB (publ).

The offer is open March 16 - March 23 3.00 PM