Prospekt för nyemissioner och andra bolagshändelser

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Erbjudande att teckna aktier i KlaraBo Sverige AB

Välkommen att teckna aktier i KlaraBo. Teckningsperioden avslutades 30 november.
Teckna aktier i KlaraBo

Invitation to subscribe for shares in KlaraBo Sverige AB (publ)

Subscription for shares in KlaraBo. Subscription period end November 30.

Subscribe for shares in KlaraBo