Prospekt för nyemissioner och andra bolagshändelser

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Uppköpserbjudande till aktieägarna i Capio AB (publ)

Sammanfattning av erbjudandet

Ramsay Générale de Santé S.A. (“RGdS”) lämnar ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Nasdaq Stockholm-noterade Capio AB (publ).


Public offer to the shareholders of Capio AB (publ)

The offer in short

Ramsay Générale de Santé S.A has made a public offer to the shareholders of Capio AB (publ).