Prospekt för nyemissioner och andra bolagshändelser

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Investeringserbjudande John Mattson Fastighetsföretagen AB

Inbjudan till förvärv av aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB

Teckningsperiod: 23 maj –  3 juni 2019

Fagerhult AB Nyemission med företräde

Inbjudan till teckning av aktier i Fagerhult AB

Teckningsperiod: 8 - 22 maj 2019


Fagerhult AB Rights Issue

Invitation to subscribe shares in Fagerhult AB

Subscription period: 8 - 22 May 2019