Prospekt för nyemissioner och andra bolagshändelser

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Readly International AB

Initial Public Offering of shares in Readly International AB (publ)

The offering through Handelsbanken is aimed at institutional investors only.


Inbjudan till teckning av aktier i Scandic Hotels Group AB (publ)

Företrädesemission i Scandic Hotels Group AB (publ).

English versionÖppnas i nytt fönster

Erbjudande till aktieägarna i Swedol AB

Den 11 november 2019 lämnade Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) att förvärva samtliga deras aktier i Swedol (”Erbjudandet”). Aktieägarna erbjuds att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag.