Prospekt för nyemissioner och andra bolagshändelser

Här presenterar vi prospekt och annan information för aktuella börsnoteringar, nyemissioner, uppköpserbjudanden och andra typer av bolagshändelser.

Inbjudan till teckning av aktier i Scandic Hotels Group AB (publ)

Företrädesemission i Scandic Hotels Group AB (publ).

English versionÖppnas i nytt fönster

Erbjudande till aktieägarna i Swedol AB

Den 11 november 2019 lämnade Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) (”Swedol”) att förvärva samtliga deras aktier i Swedol (”Erbjudandet”). Aktieägarna erbjuds att välja mellan ett kontantvederlag och ett aktievederlag.