Direktnedsättning av norsk källskatt på utdelning

Så kan du få direktnedsättning av norsk källskatt på utdelningar i norska aktier
kvinna i stol med dator

Så går det till

Privatpersoner

Genom dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge har du som har svensk skattehemvist möjlighet till nedsättning av den norska källskatten på utdelningar i norska värdepapper. 

För att ha möjlighet till direktnedsättning av norsk källskatt måste du komma in med med två dokument till Handelsbanken för att vi ska kunna dokumentera dig på det sättet som den norska skattemyndigheten kräver. 

När vi har den fullständiga dokumentationen på dig så kan vi sätta ner den norska källskatten till dig direkt vid utdelningstillfället.

  • Beställ ett hemvistintyg från Skatteverket - observera att hemvistintyget måste förnyas vart tredje år.
  • Fyll i blanketten F367 – EN Beneficial owner confirmation och lämna till ditt kontor. På den blanketten bekräftar du att du är ägare av värdepapperna samt den slutliga mottagaren av utdelningarna.

Frågor och svar om direktnedsättning

Här hittar du de vanligaste frågorna om direktnedsättning av norsk källskatt.