Direktnedsättning av finsk källskatt på utdelning

För att få direktnedsättning av finsk källskatt på utdelningar i finska aktier måste du fylla i ISD
kvinna i stol med dator

Vad är Investor Self Declaration (ISD)?

Privatpersoner

Investor Self-Declaration (ISD) är en blankett, framtagen av Handelsbanken för den finska skattemyndighetens, krav på dokumentation för dig som har svensk skattehemvist och vill ha nedsättning av finsk källskatt direkt vid utdelningstillfället. Du kan fortfarande handla i finska värdepapper utan ISD-blanketten, men då kommer banken behöva innehålla full källskatt på dina utdelningar. 

Blanketten gäller endast för finska värdepapper som är noterade på en finsk marknadsplats eller börs. För finska värdepapper som är noterade på en svensk marknadsplats har ISD ingen verkan och banken kommer, att innehålla full finsk källskatt på utdelningar. 

För att kunna få direktnedsättning av den finska källskatten på utdelningar i finska värdepapper som är noterade i Finland måste du fylla i formuläret Investor Self-Declaration(ISD). När du fyller i ISD intygar du att:

  • du har skattehemvist i Sverige
  • du är slutlig mottagare av utdelning från aktier du förvarat i Handelsbanken

Det är alltid depåägaren, eller i omyndigas fall är det vårdnadshavaren, som ska fylla i formuläret och som ansvarar för att informationen är korrekt.

Du kan fylla i en ISD via din internettjänst, eller gå in på ditt kontor och fylla i blanketten. ISD för omyndiga barn kan endast tecknas av vårdnadshavaren via kontoret. 

Notera att ISDn kommer att förfalla vart 5:e år. Du kommer då få en påminnelse om att din ISD har förfallit och att du behöver teckna en ny ISD för att fortsatt erhålla direktnedsättning av den finska källskatten på dina innehav.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor om Investor Self Declartion.