Prislista aktier och värdepapper − vid handel på bankkontor och via telefon

Svenska och utländska aktier samt värdepapper

Gäller handel med noterade och onoterade aktier, ETF:er, teckningsrätter, teckningsoptioner, konvertibler, certifikat, börshandlade och kapitalskyddade produkter. 

För att handla aktier och värdepapper behövs depå eller Investeringssparkonto (ISK)

Svenska och nordiska aktier och värdepapper

Svenska och nordiska värdepapper* Courtage % Minimicourtage per affär
Belopp upp till 1 mkr 0,50 % 175 kr
På belopp över 1 mkr 0,30 %
Onoterade aktier 0,50 % 300 kr
*Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic, NGM, Oslo Börs, First North och Spotlight

Utländska aktier och värdepapper

Vid handel på utländska börser tillkommer valutaväxlingsavgift samt eventuella lokala skatter och avgifter. 
För fullständig information se prislista.           

Land Courtage % Minimicourtage per affär
Europa och Nordamerika** 0,50 % 500 kr
Övriga marknader*** 0,65 % 1 000 kr

**Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, USA, Kanada

***Observera att i vissa länder tillåts endast försäljning. Stäm av med ditt bankkontor

Övriga finansiella instrument och tjänster

Läs också

Kvinna utomhus håller i sin telefon och ler

Hur mycket bör jag spara? 

Ta hjälp av några enkla tumregler för att planera och komma igång med ditt sparande.

Visa tipsen