1. Privat
  2. /
  3. Prislista trygghetsförsäkringar

Prislista trygghetsförsäkringar

Premien beräknas årsvis och bestäms med hänsyn till bland annat försäkringsbeloppets storlek, din ålder och prisbasbeloppets utveckling.

Livförsäkring

Månadspremier år 2021. Prisbasbeloppet (pbb) år 2021 är 47 600 kronor.
Exemplen nedan är beräknat på 20 prisbasbelopp vilket motsvarar 952 000 kr år 2021.

Ålder Kr/mån
20 år 56 kr
25 år 59 kr

30 år

64 kr

35 år

74 kr

40 år 91 kr
45 år 121 kr
50 år 177 kr
55 år 277 kr
60 år 389 kr
65 år 548 kr

Olycksfallsförsäkring

Månadspremier år 2021

Ersättning* En vuxen Två vuxna En vuxen + barn Två vuxna + barn
5 pbb = 238 000 kr 20 kr 39 kr 34 kr 54 kr
10 pbb = 476 000 kr

30 kr

60 kr 53 kr 83 kr

15 pbb = 714 000 kr

41 kr

82 kr 72 kr 113 kr

20 pbb = 952 000 kr

52 kr

103 kr 91 kr 142 kr

*Ersättningen är fri från inkomstskatt.


Sjukförsäkring

Månadspremier år 2021

Skattefri ersättning*/mån 30 år 40 år 50 år
1 000 kr 24 kr 36 kr 68 kr
2 000 kr

48 kr

73 kr 136 kr

3 000 kr

72 kr

109 kr 203 kr
*Ersättningen är fri från inkomstskatt, samt att ovan priser och ersättningsnivåer enbart skall ses som exempel.

Vårdförsäkring

Månadspremier 2021

Ålder Plus utan remiss Plus med remiss Topp utan remiss* Topp med remiss*
0-15 år 421 kr 337 kr 531 kr 425 kr
16-20 år

617 kr

494 kr 729 kr 583 kr

21-25 år

634 kr

507 kr 740 kr 592 kr

26-30 år

634 kr

507 kr 740 kr 592 kr
31-35 år 693 kr 554 kr 799 kr 639 kr
36-40 år 811 kr 649 kr 917 kr 734 kr
41-45 år 897 kr 718 kr 1003 kr 802 kr
46-50 år 1 071 kr 857 kr 1 177 kr 942 kr
51-55 år 1 315 kr 1052 kr 1 421 kr 1 137 kr
56-60 år 1 630 kr 1 304 kr 1 736 kr 1 389 kr
61-65 år 1 981 kr 1 585 kr 2 087 kr 1 670 kr
66-70 år 2 574 kr 2 059 kr 2 680 kr 2 144 kr
71+ år 3 263 kr 2 610 kr 3 369 kr 2 695 kr

Vid självrisk (500kr) ges ett avdrag på premien om 140 kr/månad oavsett åldersintervall och produkt. 
Vid val av självrisk 1000 kr ges ett avdrag på 220 kr per månad oavsett åldersintervall och produkt.
Remisskrav och självrisk går ej att kombinera.
Vid rökning ökar premien med 25 procent. 

*I Topp ingår även psykologihjälp