1. Privat
  2. /
  3. Prislista trygghetsförsäkringar

Prislista trygghetsförsäkringar

Premien beräknas årsvis och bestäms med hänsyn till bland annat försäkringsbeloppets storlek, din ålder och prisbasbeloppets utveckling.

Livförsäkring

Månadspremier år 2021. Prisbasbeloppet (pbb) år 2021 är 47 600 kronor.
Exemplen nedan är beräknat på 20 prisbasbelopp vilket motsvarar 952 000 kr år 2021.

Ålder Kr/mån
20 år 56 kr
25 år 59 kr

30 år

64 kr

35 år

74 kr

40 år 91 kr
45 år 121 kr
50 år 177 kr
55 år 277 kr
60 år 389 kr
65 år 548 kr

Olycksfallsförsäkring

Månadspremier år 2021

Ersättning* En vuxen Två vuxna En vuxen + barn Två vuxna + barn
5 pbb = 238 000 kr 20 kr 39 kr 34 kr 54 kr
10 pbb = 476 000 kr

30 kr

60 kr 53 kr 83 kr

15 pbb = 714 000 kr

41 kr

82 kr 72 kr 113 kr

20 pbb = 952 000 kr

52 kr

103 kr 91 kr 142 kr

*Ersättningen är fri från inkomstskatt.


Sjukförsäkring

Månadspremier år 2021

Skattefri ersättning*/mån 30 år 40 år 50 år
1 000 kr 24 kr 36 kr 68 kr
2 000 kr

48 kr

73 kr 136 kr

3 000 kr

72 kr

109 kr 203 kr
*Ersättningen är fri från inkomstskatt, samt att ovan priser och ersättningsnivåer enbart skall ses som exempel.

Vårdförsäkring

Månadspremier 2020

Ålder Plus utan remiss Plus med remiss Topp utan remiss* Topp med remiss*
0-15 år 409 kr 327 kr 510 kr 408 kr
16-20 år

588 kr

470 kr 689 kr 551 kr

21-25 år

593 kr

474 kr 694 kr 555 kr

26-30 år

593 kr

474 kr 694 kr 555 kr
31-35 år 648 kr 518 kr 749 kr 599 kr
36-40 år 758 kr 606 kr 859 kr 687 kr
41-45 år 839 kr 671 kr 940 kr 752 kr
46-50 år 1 001 kr 801 kr 1 102 kr 882 kr
51-55 år 1 229 kr 983 kr 1 330 kr 1 064 kr
56-60 år 1 524 kr 1 219 kr 1 625 kr 1 300 kr
61-65 år 1 869kr 1 495 kr 1 970 kr 1 576 kr
66-70 år 2 452 kr 1 962 kr 2 553 kr 2 042 kr
71+ år 3 108 kr 2 486 kr 3 209 kr 2 567 kr

Vid självrisk (500kr) ges ett avdrag på premien om 130 kr/månad oavsett åldersintervall och produkt. 
Vid val av självrisk 1000 kr ges ett avdrag på 200 kr per månad oavsett åldersintervall och produkt.
Remisskrav och självrisk går ej att kombinera.
Vid rökning ökar premien med 25 procent. 

*I Topp ingår även psykologihjälp