1. Privat
 2. /
 3. Lån
 4. /
 5. Bolån
 6. /
 7. Mer om boräntor

Mer om boräntor

Att välja räntebindningstid och säkra din boränta.
jämförelsestaplar

Välj det som passar dig  

När du tar ett bolån behöver du välja hur du vill binda ditt lån. Hur du väljer handlar om hur du vill ha det utifrån din ekonomi, familjesituation och syn på risk.

Olika räntebindningstider

Du kan välja att binda räntan från tre månader upp till tio år. Väljer du en räntebindningstid på tre månader justeras räntan var tredje månad för att följa marknadens upp- och nedgångar. Inför varje ny tremånadersperiod kan du välja en ny bindningstid, med nya villkor. Väljer du en längre räntebindningstid är räntan fast under den tidsperioden du har valt. Då vet du exakt vad räntekostnaden kommer att vara varje månad.

Funderar du på att flytta inom ett par år kan det vara bra att välja en kortare räntebindningstid för att slippa att lösa lånen i förtid.


Fler räntebindningstider sprider riskerna

Om du sprider ditt lån på olika bindningstider ökar bara räntekostnaden för den del som är bunden på kort sikt om räntan skulle gå upp. Du slipper också välja en ny bindningstid för hela lånet i ett läge då ränteläget är högt eftersom ditt lån läggs om vid olika tillfällen. Genom att sprida lånen på olika räntebindningstider kan din ekonomi alltså bli mindre sårbar om räntorna skulle stiga.

Vad händer med boräntorna?

I boränteindikatorn kan du läsa om vad vi tror om marknadsräntornas utveckling i framtiden och hur de påverkar våra boräntor.

Vad händer om räntan går upp med en procent
och du har ett lån på 1 000 000 kronor?

10 000 kronor mer i räntekostander per år

Räntebindningstid 3 månader

 • Passar generellt dig som har ett buffertsparande och en ekonomi som tål svängningar.
 • Du följer med på en eventuell räntenedgång eller ränteuppgång.
Oförändrade räntekostnader under bindningstiden 1 - 3 år

Räntebindningstid 1-3 år

 • Passar generellt dig som vill ha viss framförhållning och stabilitet i din ekonomi utan att binda dig på alltför lång sikt.
 • Du har samma ränta under hela bindningstiden och följer därför inte med på eventuella ränteuppgångar eller nedgångar.
Oförändrade räntekostnader under bindningstiden

Räntebindningstid längre än 3 år

 • Passar generellt dig som vill ha en hög grad av stabilitet och trygghet i din ekonomi på längre sikt.
 • Du har samma ränta under hela bindningstiden och följer därför inte med på eventuella ränteuppgångar eller nedgångar.
5 000 kronor mer i räntekostnader per år

Kombination av olika räntebindningstider

 • Passar generellt dig som vill sprida dina risker. 
 • Du tar del av eventuella räntenedgångar, samtidigt som du inte blir lika känslig för eventuella räntehöjningar. 
 • Delar du upp lånet på flera olika räntebindningstider påverkas din räntekostnad bara av den del av lånet som har kort ränta om räntan går upp eller ner.

Hur fungerar boräntor?

I den här filmen får du ta del av information om hur boräntor fungerar och vad som kan vara bra att tänka på när du väljer räntebindningstid.
Längd: 2:02 min

Säkra din boränta

Om du vill ha kontroll över dina kostnader och slippa oroa dig för framtida räntehöjningar kan det vara läge att säkra din boränta. Det finns olika sätt att säkra din boränta på:

Med ett räntetak vet du hur hög räntan maximalt kan bli.

Bolån med räntetak är ett lån med en kort, löpande ränta som justeras var tredje månad. Den löpande räntan kan röra sig upp eller ned men aldrig överstiga den fastställda takräntan. Denna trygghet får du under hela lånets bindningstid som är fem år.

 • Takräntan anger den ränta som du max får betala.
 • Du vet den maximala kostnaden och följer med om räntan sjunker.
 • Takräntan bestäms när lånet betalas ut och gäller i 5 år.
 • Om du löser lånet i förväg kan du få betala ränteskillnadsersättning.
 • I både den löpande räntan och i takräntan ingår en premie som skyddar från räntehöjningar över taket. Därför är tremånadersräntan på bolån med räntetak något högre.

Att amortera har flera fördelar 

Ett mindre lån ger dig ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras. När ditt lån minskar sjunker även din räntekostnad.

Amortering