1. Privat
  2. /
  3. Lån
  4. /
  5. Bolån
  6. /
  7. Amortering

Amortering

Amortering kan hjälpa dig att sänka kostnaden på ditt bolån.
en familj i ett vardagsrum med flyttkartonger i rummet

Hur fungerar amortering och amorteringskrav?

Vad är amortering?

Att amortera innebär att du betalar av på ditt lån. När du amorterar på ditt bolån minskar lånet med samma summa, dessutom minskar dina räntekostnader eftersom de delvis baseras på hur stort lån du har. Genom att amortera och minska ditt lån blir du mindre känslig för om räntorna stiger, bostaden sjunker i värde eller om du skulle förlora eller få minskad inkomst.

1,05 min

Särskilda krav på amortering för bolån 

Bolån omfattas av amorteringskravet. Det innebär att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år. 


Tillfällig amorteringsfrihet upphör

1 september 2021 återinfördes ordinarie amorteringsvillkor igen. Läs vad som gäller för dig som pausat amorteringen. 


Fördelar med att amortera

Ung tjejmed lurar i öronen
  • Ett mindre lån ger dig ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras till exempel vid arbetslöshet, sjukdom eller när du går i pension.
  • När ditt lån minskar sjunker även din räntekostnad.
  • Om du amorterat ner hela eller delar av ditt bolån och säljer din bostad i ett läge när bostadspriserna gått upp, får du mer pengar över som du kan ta med dig som kontantinsats till nästa bostad. 
  • Om du amorterat ner hela eller delar av ditt bolån och behöver sälja din bostad i ett läge när bostadspriserna gått ner, minskar risken för att du har kvar en skuld efter försäljning.

Vad är ett amorteringsunderlag och när behövs det?

Om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan behöver du skicka med ett amorteringsunderlag. Underlaget visar amorteringskravet som gäller för lånet du vill flytta, hur banken har beräknat din amortering och vilken värdering som ligger till grund för amorteringskravet. 

Beställa amorteringsunderlag

Om du vill beställa ett amorteringsunderlag från oss kontaktar du ditt bankkontor som tar fram underlaget och skickar det till dig. Om du vill flytta ditt bolån till oss kontaktar du din nuvarande bank för att beställa amorteringsunderlaget.

Trälåda fylld med röda äpplen

Fler räntebindningstider sprider risken

Genom att sprida lånen på olika räntebindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om räntorna skulle stiga.

Mer om boräntor