1. Privat
  2. /
  3. Lån
  4. /
  5. Bolån
  6. /
  7. Amortering

Amortering

Så här funkar amortering och amorteringskravet

Vad är amortering?

Amortering

Att amortera betyder att du betalar av på ditt lån. När du amorterar på ditt bolån varje månad minskar lånet med samma summa.

Belåningsgrad

Belåningsgrad är hur stort ditt lån är i förhållande till bostadens marknadsvärde. Belåningsgraden avgör hur mycket du behöver amortera.


a cottage

Amorteringskravet

För lån mellan 50-70 procent ska du amortera en procent om året. För lån över 70 procent ska du amortera två procent om året. Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare en procent på det totala lånebeloppet.

Fördelar med att amortera

glödlampa
  • Ett mindre lån ger dig ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras, till exempel vid arbetslöshet, sjukdom eller när du går i pension.
  • När ditt lån minskar sjunker även din räntekostnad.
  • Om du amorterat ner hela eller delar av ditt bolån, och säljer din bostad i ett läge när bostadspriserna gått upp, får du mer pengar över som du kan ta med dig som kontantinsats till nästa bostad.
  • Om du amorterat ner hela eller delar av ditt bolån, och behöver sälja din bostad i ett läge när bostadspriserna gått ner, minskar risken för att du har kvar en skuld efter försäljning.

Fler räntebindningstider sprider risken

Genom att sprida lånen på olika räntebindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om räntorna skulle stiga.

Mer om boräntor