1. Investera, placera eller amortera?

Investera, placera eller amortera?

Ska man amortera eller placera i aktiemarknaden om man har pengar över? Valet är svårt, det finns goda argument för båda alternativen.

Trygg eller långsiktig avkastning – vad är bäst för dig?

tebell, avkastning på amortering och aktier, nominellt, före skatt
Förenklat räkneexempel där räntan på bolån är 1,5 procent och avkastningen på aktier 7 procent per år.

Ur ett avkastningsperspektiv är frågan enkel. Bostadslån är historiskt billiga idag, eftersom räntorna är så låga. Amorterar man på sina bostadslån blir de minskade räntebetalningarna den avkastning man får. Aktiemarknaden däremot kan förväntas ge en betydligt högre avkastning på kanske 5-7 procent per år, på lång sikt. Är målet en hög avkastning kan det vara bättre att köpa aktier eller aktiefonder.

Men på kort sikt kan mycket hända. Börsen rör sig ofta kraftigt, både upp och ner. Inte ens på 5-10 års sikt är det säkert att aktier ger bättre avkastning än att amortera. Är målet att få en helt säker avkastning kan det därför vara ett bra alternativ att betala av på lånen istället.

Så skyddar du dig mot stigande räntor

Den stora risken med bostadslån är om räntorna stiger. Och just nu är räntorna extremt låga. Stigande räntor gör inte bara att boendekostnaderna ökar. De kan också leda till lägre bostadspriser, vilket är ett av skälen till att Finansinspektionen infört amorteringskravet.

Risken för stigande räntekostnader är lätt att skydda sig mot. Det är bara att binda räntan. Just nu är det historiskt billigt att binda räntan på sina lån, faktum är att det ibland inte kostar någonting alls. Att amortera av rädsla för stigande räntor är inte lika effektivt, eftersom det oftast tar lång tid att beta av skulden. Om bostaden däremot faller kraftigt i värde, så att den i värsta fall blir mindre värd än lånet, är amorteringar det enda som hjälper. 

Hur långt är det kvar till pensionen?

Börjar du närma dig pension gäller det att tänka till. Det kan vara bra att amortera för att få en lägre boendekostnad som pensionär. Samtidigt kan det vara svårare att få låna när inkomsterna är lägre, till exempel för att renovera bostaden. För dig som är yngre kan det vara bra att amortera om man planerar att köpa en dyrare bostad längre fram.

Far och dotter sitter på trappen till sommarhuset

Bra med försäkringar och att betala av mindre lån

De tvingande amorteringskraven styr förstås. Därefter bör en rejäl buffert, för oförutsedda utgifter och tillfälliga inkomstbortfall, alltid gå före avbetalningar på bostadslånet eller att göra mer riskfyllda placeringar. En buffert kan också användas till att betala räntorna på bostadslånet om räntorna stiger i framtiden. 

Men en stor buffert eller att amortera på bostadslånet är inte alltid de bästa sätten att skydda familjens ekonomi mot eventuell arbetslöshet, långtidssjukdom eller dödsfall. Försäkringar är ofta mer träffsäkert. Och har man andra lån, som blancolån, kreditkortsskulder, delbetalningar eller konsumtionslån, lönar det sig så gott som alltid bättre att betala av dem först. Bara studielån och lån på uppskov efter bostadsförsäljning har lägre räntekostnad än bostadslån.

När detta är omhändertaget lönar det sig nästan alltid bättre att placera i aktier, på lång sikt. Och med ränta på ränta växer skillnaden mellan amortering och aktieavkastning. 

Mats Nyman, Handelsbanken
Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

För att summera: 

För långsiktigt sparande, till exempel om man har långt till pensionen, är aktier ett överlägset alternativ till amorteringar ur ett avkastningsperspektiv. Samtidigt är risken förstås högre, men risken i aktiemarknaden minskar ju längre placeringshorisonten är, i synnerhet om man sprider riskerna väl. Och ju tidigare du börjar pensionsspara, desto mindre behöver du spara längre fram. 

Amortering kan vara ett alternativ om man vill spara helt utan risk. Samtidigt kostar det med dagens låga räntor inte mycket att ha en bra buffert istället för att amortera. Det kan vara en billig trygghet!

Är man osäker kan man förstås göra både och. Placera hälften av de pengar du har över långsiktigt, i aktier eller aktiefonder, och använda den andra halvan till att amortera. Då får du både mer att leva på och lägre boendekostnader i framtiden.

5 sätt att öka tryggheten i din ekonomi

 1. Ha en buffert
  Ett par månadslöner är en bra tumregel, mer om man äger sin bostad.

 2. Bind räntan
  Att binda räntan är det effektivaste sättet att skydda sig mot stigande räntor. 

 3. Säkra din inkomst
  Var med i a-kassan och komplettera med extra arbetslöshetsförsäkring.

 4. Små marginaler?
  Komplettera med extra sjukförsäkring som ger en inkomst om du blir långtidssjuk, och kanske en vårdförsäkring som gör att du får vård och kan återgå till arbetet snabbare.

 5. Tänk på familjen
  En livförsäkring skyddar familjens ekonomi om du går bort. 

Ovanstående tips är generella och ditt bankkontor kan hjälpa dig se över vad som är bäst för just dig.