1. Prenumerera

Prenumerera på Boränteindikatorn

I boränteindikatorn kan du läsa om vad vi tror om utvecklingen på boräntemarknaden

Ta del av vad vi tror om ränteutvecklingen 

I Boränteindikatorn kan du läsa om vad vi tror om marknadsräntornas utveckling i framtiden och hur vi tror de påverkar våra boräntor.

Boränteindikatorn kommer ut fyra gånger om året. 

Ta del av senaste numret

Prenumerera 

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på Boränteindikatorn.

Lämnade personuppgifter används endast till utskick av detta nyhetsbrev.

e-post kuvert